Atheism - Case against god - Kirja-arvostelu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ateismin puolustus

 • Paperback: 355 pages
 • Publisher: Prometheus Books, 1980
 • ISBN: 087975124X

Teini-iästä saakka kristittyjen kanssa käymissäni lukuisissa väittelyissä olen alkanut hahmottaa niissä usein toistuvia piirteitä. Yksi tällainen piirre on eräänlainen "kissa ja hiiri leikki", joka syntyy kun uskovainen pakenee aina yhä uusiin argumentteihin jumaluskoaan puolusta­essaan ja ateisti puolestaan eliminoi nuo argumentit ajaen uskovaista eteenpäin.

Vaikka asiantuntevan ateistin ja asiantuntevan kristityn väitellessä on tyypillistä että ateisti on tällä tavoin niskan päällä, ei väittely kuitenkaan yleensä pääty ateistisen kannan selkeään ja tunnustettuun voittoon saatika siihen että uskovainen luopuisi uskostaan. Kokemukseni mukaan yksi tärkeimpiä selityksiä tähän ristiriitaan on yksinkertaisesti teistin potentiaalis­ten argumenttien valtava määrä. Kristinuskon tueksi on kehitetty vuosisa­tojen kuluessa niin massivinen määrä argumentteja, että asiantunteva kristit­ty voi useiden tuntien ajan jatkaa siirtymistä yhä uusiin argumentteihin edellisten pettäessä ilman että hän joutuu jäämään sanattomaksi tai tunnusta­maan tappionsa. Entä jos väittelyä jatketaan niin monta monituista tuntia että laajakin argumenttivalokoima alkaa olla läpi käyty? Tällöin ei yleensä kumpikaan keskustelun osapuoli enää muista väittelyn alkupään sisältöä, joten kristitty voi aloittaa argumenttein läpikäymisen uudelleen alusta ilman että kukaan muistaisi niiden jo aiemmin osoitetun olleen heikkoja.

Selvästikin Atheism - The case against god -kirjan kirjoittaja George H. Smith on kokenut oman osansa tällaisista jokseenkin turhauttavista väittelyistä. Smithin 1980 ilmestyneen klassikkokirjan nimen voisi suomentaa "Ateismi - perusteet jumaluskoa vastaan" ja se on monien mielestä edelleen systemaattisin, tinkimättömin ja älyllisin jumaluskon ja erityisesti kristinuskon kritiikki yksissä kansissa.

Kirjan erityinen arvo on sen kattavuudessa: siinä missä monet uskonto­kritiikit käsittelevät vain yhtä tai muutamaa aihepiiriä (kuten kreationismia, raamatun oikeellisuutta tai ihmeiden mahdollisuutta), käy Smith läpi käytännöllisesti katsoen kaikki kuviteltavissa olevat argumentit, joita teismin puolesta on esitetty ja eliminoi ne yksi kerrallaan. Ja tietäen uskovaisten taipumuksen vaihtaa helposti aihetta, Smith luettelee jokaisen aiheen lopuksi ne muut argumentit, joihin tämän aiheen pettäessä uskovainen uskovainen useimmiten pakenee ja jopa viittaa kirjansa sivuihin, joilla noita "pakoargumentteja" käsitellään (ja upotetaan). Näin kirja muodostaa suljetun ja hyvin jäsennetyn kokonaisuuden, joka ei jätä päättelemättömiä lankoja roikkumaan.

Tässä mielessä kirja on oiva uskontoväittelyjen harrastajan opas. Smith käsitteli kirjassa lähes kaikki omissa väittelyissäni kohtaamani teismin ominaisuudet - ja pääsääntöisesti kommentoi niitä terävämmin kuin olen itse 'urallani' osannut. Sellaisetkin kysymykset, joita olen tottunut pitämään hieman hankalina ateistin kannalta saavat Smithiltä käsittelyn, joka tekee ateismista entistäkin vahvemman kannan. Lisäksi Smithin aiheisiin kuuluu useita sellaisia, joita en ollut tullut ajatalleeksikaan, mutta jotka saatan hyvinkin kohdata tulevissa keskusteluissani.

Mitä ateismi on ja ei ole

Koska suuri osa uskovaisten ja ateistien näkemyseroista liittyy tavalla tai toisella siihen, miten eri termit määritellään, alkaa Atheism -kirja tinkimättömällä avaintermien määrittelyllä. Oleellisin termi tietysti on itse kirjan kohde, ateismi. Smith pitää hyvin tiukasti kiinni alkuperäisestä yksinkertaisesta määritelmästä: ateismi on teismin eli jumaluskon poissaoloa. Vaikka tämä voi tuntua tutulta ja itsestään selvältä, seuraa sen tarkasta sovelluksesta Smithin käsittelyssä paljon johtopäätöksiä, joista osa tuttuja mutta osa yllättäviäkin:

 1. Ateismi on negatiivista siinä mielessä että se määritellään negaation (ei-teismi) kautta. Ateismin määritelmään ei kuitenkaan sisälly ilkeyttä, moraalittomuutta, henkistä paatosta, turmellusta, toivottomuutta tai muuta negatiivista tunne- tai moraaliominaisuutta. Esimerkkinä tällaisiat yleisistä assosiaatioista Smith sireeraa muun muassa teologi-filosofi Vincent P. Miceliä: "Jokainen ateismin laji, jopa aluksi hyvää tarkoittava, rajoittaa, kutistaa ja orjuuttaa yksittäistä ateistia sisäisesti ja itseään vastaan. Ja lopuksi, kun ateismi saavuttaa ruton laajuuden ihmisten keskuudessa, se orjuuttaa ja murhaa koko yhteiskunnan."
 2. Ateismi itsessään ei ole maailmankuva tai maailmankatsomus (se tosin rajaa pois tietynlaiset - teistiset - maailmankatsomukset). Erityisesti ateismi ei ole uskonnollista uskoa vaan tietynlaisen uskonnollisen uskon poissaoloa. Ateistilla voi kuitenkin olla ja yleensä on jonkinlainen maailmankuva.
 3. Ateistit voivat olla keskenään eri mieltä mistä tahansa muusta asiasta (esim. moraali, poliittiset käsitykset, elämän tarkoitus) kuin jumalan olemassaolosta.
 4. Ateismi ei vaadi mitään erityistä mentaalista tilaa (esim. psykoosi), eikä rajaa pois mitään mentaalista tilaa (esim. psykoosi). Sama pätee teismiin.
 5. Ateismin puolustamiseen riittää pelkkä teismin kritiikki, eikä sen lisäksi ei tarvita mitään erillistä argumenttia ateismin puolesta. Jos voimme osoittaa, että teistinen kanta on perusteeton, virheellinen tai ristiriitainen, olemme samalla hetkellä osoittaneet ateistisen kannan oikeellisuuden. Tämän vuoksi Smithin Atheism-kirjan alaotsikkokin on "The case against god".
 6. Todistustaakka ateistin ja teistin välisessä väittelyssä on aina teistillä. Mikäli hän ei pysty tarjoamaan tarpeeksi päteviä perusteita teismin puolesta, ateismi on voittava kanta ilman lisäperusteluita.
 7. Ihmiset, jotka eivät omaa teististä uskoa, koska eivät ole koskaan kuulleet siitä uskosta ovat ateisteja.
 8. Pienet lapset, jotka eivät omaa teististä uskoa, koska ovat liian pieniä ymmärtämään puhetta ovat ateisteja.
 9. Myös Agnostikot, jotka eivät halua tai osaa ottaa kantaa jumalan olemassaoloon ovat ateisteja, koska he eivät omaa teististä uskoa. Smith käyttää termiä ateistinen agnostikko ja erottaa sen teistisestä agnostikosta, joka uskoo jumalan olemassaoloon, mutta on samaan aikaan sitä mieltä, että jumalan olemassaoloa ei voi koskaan tietää tai järjellä käsitellä.
 10. Henkilöt, jotka ovat älyllisesti pohtineet teismiin liittyviä argumentteja ja hylänneet teismin mielestään virheellisenä ja epätodennäköisenä uskomuksena muodostavat erityisen ateistien osajoukon. Smith kutsuu tällaisia ateisteja - jollaisia monet vapaa-ajattelijatkin ovat - kriittisiksi ateisteiksi. Itse olen käyttänyt tästä joukosta nimitystä aktiiviset ateistit tai ateismin harrastajat.

Smith kehoittaa - mielestäni aivan oikein - kaikkia ateisteja pitämään kiinni ateismin alkuperäisestä yksinkertaisesta määritelmästä ja siitä seuraavista johtopäätök­sistä. Tämä vaatii tiukkuutta, sillä historia on osoittanut teistien pyrkivät hämärtämään tätä määritelmää tai kampeamaan sitä negatiiviseen suuntaan.,

Tuntematon jumala

Esimerkkinä monista erityistä teistien käyttämistä argumenteista, jotka Smith ottaa käsittelyynsä ja upottaa, otan tässä tuntemattoman jumalan argumentin. Tämä argumentti - tai pareeminkin kanta - saa Smithiltä eritysen yksityiskohtaisen käsittelyn, koska se toimii yleensä teistin viimeisenä pakosaarekkeena muiden argumenttien pettäessä.
Tuntemattoman jumalan argumentissa teisti toteaa, että jumalaa johon hän uskoo on mahdoton käsittää, määritellä tai käsitellä järjen keinoin. Jumala on mysteeri, josta ei oikeastaan voi tietää mitään, joten kaikki kaikki yritykset hyökätä sitä vastaan on tuomittu epäonnistumaan ja usko jumalaan jää pelkästään uskon asiaksi.
Smith käy argumentin kimppuun kuvitteellisen keskustelun kautta:

Matti: "Moluri on olemassa."

Liisa: "Todista se."

Matti: "On satanut kolme päivää peräkkäin - siinä todisteeni."

Ei ole vaikeaa huomata, että edellisen keskustelun suurin ongelma ei ole se, onko Matin todistusaineisto järkevä vai ei vaan se, että kellään ei oikeastaan ole hajuakaan siitä mikä "Moluri" oikein on. Niin kauan kun Moluri on vain merkityksetön kirjainyhdistelmä tai äänne ilmassa, on koko lause "Moluri on olemassa" täysin sisällyksetön ja merkityksetön - vain kirjaimia paperilla tai äänteitä ilmassa.

Mutta eikö täysin määritelmää ja ominaisuuksia vaillakin oleva asia voi olla olemassa? Smithin terävä ja rohkea vastaus on "ei":
Jotta X olisi olemassa, sen on oltava jotakin. Ja jotta se olisi jotakin - päinvastoin kuin ei mitään - sillä on oltava jotakin ominaisuuksia. Täysin vailla ominaisuuksia oleva X on yhtä kuin tyhjä, ei mitään.

Tämän ominaisuuksien ja olemassaolon välisen yhteyden Keltainen tennispallo, jota pidämme kädessämme. Sillä on ominaisuuksia: sijainti (kädessämme), muoto (pyöreä), materiaali (kumia), koko (10 cm), jne. Entä jos pallolla ei olisi mitään sijaintia, ei mitään muotoa, ei mitään materiaalia, ei mitään kokoa, jne. - eli ei mitään ominaisuuksia? On selvää, että mitään palloa ei silloin olisi. Olemassaolo syntyy vain ominaisuuksien kautta ja siten täysin määrittelemätön jumala on olematon jumala.

Keskimääräinen teisti on tässä vaiheessa keskustelua jo vaihtamassa kantaansa ja pakenemassa toisiin argumentteihin: tuntemattoman jumalan tilalle otetaan ainakin osittain tunnettu luoja: rukouksia kuunteleva, ajatteleva, viisas, oikeudenmukainen tuomari, ihmeitä tekevä, jeesuksen isä, raamatun lähde, maailmankaikkeuden ja elämän luoja,... Mutta kun nämä argumentit vuorostaan luhistuvat Smithin käsittelyssä, muistaa hän jokaisen kohdalla muistuttaa, että tuntemattoman jumalan argumenttiin on enää turha yrittää palata.

Kääntyä vai ei kääntyä?

Atheism - Case against god -kirjasta välittyy Smithin vahva aiheeseen perehtyminen: hän on lukenut kunnioitettavan määrän niin uskontotieteili­jöiden, teologien, filosofien kuin luonnontieteilijöidenkin teoksia ja artikkeleita ja käyttää hyvin taiten siteerauksia eri kirjoittajilta kunkin käsiteltävän aiheen havainnollistamiseen. Lähdeluettelosta voisi poimia useitakin teoksia jatkolukemiseksi.

Kirja on vakava ja hellittämätön yritys saada lukija huomaamaan teismin pohjimmainen absurdiutta lähenevä mielettömyys. Se ei anna periksi kyynisyydelle, joka usein syntyy useiden tuloksettomien teismi-väittelyiden seurauksena ja jota kuvastaa heitto "uskovaisten kanssa ei ole mitään itua väitellä". Smith yrittää tosissaan, pistää kaiken likoon, kuitenkin pitäen päänsä kylmänä ja edeten systemaattisesti ja kaikki raot tukkien.

Samanlaiseen tulokseen saatettaisiin päästä, jos tiedostava ateisti ja teisti lukittaisiin viikoksi samaan huoneeseen tehtävänään perusteellisesti selvittää ajatukselliset välinsä - edellyttäen että kaikki keskustelut nauhoitettaisiin ja tulisivat molempien välittömään käyttöön. Teistille voi kuitenkin olla tehokkaampaa lukea tällainen kirja kuin väitellä ateistin kanssa kasvokkain, koska jälkimmäisessä tapauksessa psykologinen paine pitää alkuperäisestä kannastaan kiinni on suurempi.

Smith on positivisti ja korostaa järjen voimaa ja käytettävyyttä ehkä vielä aavistuksen verran enemmän kuin olen itse tottunut korostamaan. Tämä on saanut jotkut lukijat kommentoimaan kirjaa liian järki-ihannoivaksi, mutta olen Smithin kanssa samaa mieltä siitä, että järkeä ei voi käyttää koskaan liikaa, kun tehtävänä on selvittää onko teismi perusteltu kanta.

Case against god on yllättävän tuore, kun ottaa huomioon sen ilmestymisvuoden 1979. Mutta Smithi on pitkän tauon jälkeen kirjoittanut uudenkin kirjan: Why Atheism (2000), Prometheus Books. Itse tilasin eilen kyseisen kirjan internetin kirjakaupasta ja odotan pakettia innolla.

(Kirjoitettu 2001)

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Nov 20, 2007

  Anonymous

  SnDjzx <a href="http://qfooebmvyzso.com/">qfooebmvyzso</a>, [url=http://lzvotnlqbrqc.com/]lzvotnlqbrqc[/url], [link=http://ctupeyepbmjt.com/]ctupeyepbmjt[/link], http://iajhratpggac.com/

 2. Apr 09, 2014

  Anonymous

  14 http://revision3.com/forum/member.php?u=646126
  15 http://www.liveleak.com/c/unit_link_adalah
  16 http://it.toolbox.com/people/unitlinkadalah/?pv=1
  17 https://www.changemakers.com/users/commonwealthlife-asuransijiwa
     http://www.mnn.com/users/pengertian-unit-link-adalah-prudential
  19 http://socialmediatoday.com/user/329421
  20 http://theenergycollective.com/user/329421
  21 http://sustainablecitiescollective.com/user/329421
  22 http://sustainablebusinessforum.com/user/329421  &nbsp;
  23 http://smartdatacollective.com/user/329421
  24 http://healthworkscollective.com/user/329421
  25 http://myventurepad.com/user/329421
     http://www.cancercompass.com/profile/unitlinkadalah
  27 http://kw.pm.org/wiki/index.cgi?Pengertian-Unit-Link-Adalah
  28 http://wiki.mxunit.org/display/FNG/Pengertian+Unit+Link+Adalah
  29 http://wiki.cfinnovate.com/display/FNG/Unit+Link+Adalah
  30 http://psk.tstu.tver.ru/index.php?option=com_community&view=profile&userid=526&Itemid=64
  31 http://freerice.com/content-group/pengertian-unit-link-adalah
  32 https://www.apsense.com/article/pengertian-unit-link-adalah.html
  33 http://www.denmark.net/users/keunggulan-unit-link-adalah
  34 http://profiles.tigweb.org/unit-link
  35 http://socio.viva.co.id/member/unit-link-adalah
  36 http://www.dpreview.com/members/6760964394/overview
  37 http://www.finecooking.com/profile/unitlinkterbaik
  38 http://www.mekkographics.com/Forum/viewprofile.aspx?UserID=510
  39 http://www.asochorus.org/forum/display_topic_threads.asp?ForumID=9&TopicID=63346&PagePosition=1
  40 http://www.joomlastats.org:8080/display/JS/2014/04/06/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  41 http://englishteststore.net/index.php?option=com_community&view=profile&userid=88155&Itemid=63
  42 http://www.cvp-arcos.pt/index.php/jomsocial/1586-prudential/profile
  43 http://tamasha.com/index.php?option=com_community&view=profile&userid=1980&Itemid=267
  44 http://www.oftdf.org/members/317-unit-link-prudential/profile.html
  45 http://monkeyfilter.com/user.php/unit-link-terbaik-adalah
  46 https://wiki.uef.fi/display/DEBEG/2014/04/06/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  47 http://sureshkrishna.com/wiki/index.php?title=User:Unit_link_terbaik_di_Indonesia_Commonwealth_Life_investra_link
  48 http://www.natronundsoda.net/wiki/index.php?title=Benutzer:Unit_link_terbaik_di_Indonesia_Commonwealth_Life_investra_link
  50 http://wiki.ideabubble.ie/confluence/display/IBISGUIDE/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  51 http://www.frenchsug.org/display/FRSUG/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  52 http://www.coh2.org/user/10108/unit-link-adalah
  53 http://weheartit.com/unitlink
  54 https://wiki.metropolia.fi/display/~halok/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  55 http://aplabconfluence.konan-u.ac.jp/display/ds/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  56 https://confluence.atlassian.co.jp/display/~eladaffa
  57 http://wiki.zebra-it.ru/display/ds/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  58 http://docs.vjoon.ru/display/ds/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  59 http://team.bossnote.ru/display/test/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  60 http://wikieducator.org/User:Unit_link_terbaik_di_Indonesia_Commonwealth_Life_investra_link
  61 https://wiki.commcarehq.org/display/SH/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  62 https://www.openflowhub.org/display/~unitlink
  9 http://www.institucioneducativacornejo.edu.co/index.php/jomsocial/309-mobil-bekas/profile
  10 http://indianhousebuddharaksa.com/index.php/jomsocial/8414-mobil-bekas/profile
  11 http://www.socialher.com/index.php/jomsocial/18243-mobil-bekas/profile
  12 http://bitcoinminernews.com/index.php/jomsocial/2075-mobil-bekas/profile
  13 http://www.portalagita.org.br/pt/agita-comunidade/3914-mobil-bekas/profile.html
  14 http://latincouver.com/connecting/1502-mobil-bekas/profile
  15 http://www.whoswhopublishing.com/index.php/whos-who-social/1432-jual-mobil-sedan-murah-corolla/profilehttp://www.wa-trust.org/Forum/viewprofile.aspx?UserID=299http://cfmlportlets.cfinnovate.com/display/FNG/Kelebihan+Dan+Kekurangan+Unit+Link
  1 http://ultrabooknotebooktipishargamurahterbaik42.wordpress.com/2014/04/07/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
  2 http://eserunlimitedpowerbank2010.wordpress.com/2014/04/07/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/

  unit link adalah - unit link prudential - unit link manulife - asuransi unit linked merupakan solusi terbaik - keunggulan unit link - peringkat unit link - kelebihan dan kekurangan unit link - unit link terbaik 2013 - pengertian unit link - Unit link terbaik di Indonesia Commonwealth Life investra link - kelemahan asuransi unit link - http://jualmobilbekas.hol.es - http://mobilbekas.hol.es - http://jualrumahmurahjakarta.hol.es http://jualrumahmedan.hol.es - http://jualrumahmurahbandung.hol.es - http://jualrumahmedan.hol.es - http://jakartajual.mobilbekas.hol.es - http://yogyakartajual.mobilbekas.hol.es
  http://bandungjual.mobilbekas.hol.es - http://surabayajual.mobilbekas.hol.es/ - http://semarangjual.mobilbekas.hol.es

 3. Oct 06, 2014

  Anonymous


  cheap oakley sunglasses

  coach purse

  louis vuitton outlet stores

  christian louboutin

  toms outlet

  coach.com

  coach outlet store online

  lululemon

  coach factory outlet online

  coach bags

  michaelkors

  ray ban sunglasses

  tory burch outlet

  red bottoms

  ghd hair strighteners

  louis vuitton outlet stores

  louis vuitton outlet

  authentic louis vuitton handbags

  louis vuitton outlet online

  ralph lauren outlet

  michael kors

  givenchy

  ugg australia

  air jordan 4

  air jordan 5

  ugg boots outlet

  coach factory outlet

  louis vuitton

  louis vuitton outlet stores

  timberland.com

  cheap ray ban sunglasses

  michaelkors.com

  jordan shoes

  jordan 6

  ghd flat iron

  true religion

  cheap timberland boots

  ralph lauren uk

  true religion jeans

  ralph lauren outlet

  tiffany jewelry

  fitflops outlet

  ralph lauren kids

  louis vuitton outlet store

  coach outlet

  polo ralph lauren outlet

  oakley sunglasses wholesale

  louis vuitton outlet online

  michael kors sale

  jordan shoes

  north face outlet

  coach factory

  cheap jerseys from china

  jordan concords

  jordan release date

  polo ralph lauren

  louis vuitton outlet stores

  goose jackets

  coach wristlet

  cheap nfl jerseys

  coach diaper bag

  louis vuitton handbags

  polo outlet

  fendi handbags

  ugg boots

  fitflops

  abercrombie

  timberlands

  ray ban

  north face sale

  michael kors outlet

  oakley sunglasses wholesale

  ugg boots for women

  goose jackets

  michael kors sale

  michael kors

  true religion jeans outlet

  timberland boots

  fitflops clearance

  canada goose

  louis vuitton

  the north face outlet

  coach factory outlet

  polo outlet

  jordan retro

  mont blanc pens

  louis vuitton outlet

  christian louboutin outlet

  louis vuitton outlet stores

  burberry uk

  the north face

  coach factory

  jordans for cheap

  kate spade outlet

  coachfactory.com

  kate spade purses

  red bottom heels

  mont blanc

  a&f

  uggs sale

  burberry

  canada goose outlet online

  jordan 11

  ralph lauren sale

  cheap toms

  fitflop

  ralph lauren promo code

  ugg outlet online

  jordan retro 13

  air max 95

  michael kors outlet online

  louis vuitton handbags

  canada goose outlet

  polo hats

  cheap jerseys wholesale

  gucci handbags

  oakley sunglasses

  guess outlet

  tory burch outlet online

  hollister clothing store

  hollister outlet store

  canada goose

  red bottom

  north face jackets

  louis vuitton outlet

  timberland

  ghd

  oakley outlet

  ray ban sunglasses wholesale

  louboutin outlet

  gucci factory outlet

  michael kors handbags

  abercrombie

  canada goose jackets

  hermes birkin

  cheap ray ban sunglasses

  wholesale nfl jerseys

  ugg australia

  tiffany

  jordans for girls

  burberry outlet

  louis vuitton handbags

  moncler sale

  north face outlet

  coach outlet online

  ugg boots outlet

  gucci outlet

  coach bags

  oakley sunglasses

  jordan retro 11

  nike golf

  air jordan 3

  ray ban sunglasses

  cheap north face jackets

  red bottom christian

  tory burch handbags

  moncler

  tiffanys

  canada goose outlet online

  north face uk

  cheap jerseys

  abercrombie & fitch

  louis vuitton

  p90x

  michael kors outlet sale

  coach factory outlet

  tory burch shoes

  nike jordans

  katespade

  juicy couture outlet

  goose outlet

  hollister outlet

  burberry.com

  louis vuitton outlet

  cheap ray ban sunglasses

  burberry outlet online

  red bottoms

  wholesale jerseys

  celine handbags

  jordans for sale

  coach outlet store online

  nike air force 1

  ugg outlet

  nike air max 1

  ugg boots

  coach outlet

  nfl jerseys

  louis vuitton

  kors outlet

  p90x workouts

  cheap nfl jerseys

  jordan 23

  canada goose jackets

  burberry outlet

  goose outlet

  ugg bailey button

  coach factory online

  coach wallets

  north face

  coach outlet store online

  ugg outlet

  the north face sale

  ugg uk

  verscace

  toms shoes

  burberry outlet online

  red bottom shoes

  burberry.com

  north face jacket

  ray ban sunglasses cheap

  jordan release date

  michael kors handbags

  louboutins

  coach outlet

  louis vuitton

  michael kors outlet online

  alexander wang

  hollister

  uggs outlet

  kate spade

  true religion outlet

  louboutin

  cheap jordans

  ray ban sunglasses

  michael kors outlet online

  air jordan 11

  burberry uk

  moncler jackets

  jordan 13

  ugg boots sale

  north face jackets

  christian louboutin sale

  fake oakley sunglasses

  canada goose outlet stores

  moncler jacket

  michael kors outlet online sale

  nike air max 2013

  burberry handbags

  cheap uggs

  hollister clothing

  north face rain jacket

  cheap uggs

  kors handbags outlet

  jerseys

  jordan shoes for sale

  cheap jerseys

  michael kors outlet

  marc jacobs outlet

  moncler outlet

  coach factory store

  baby uggs

  red pumps

  red bottoms

  tiffany & co

  ugg outlet

  uggs for cheap

  abercrombie outlet

  air max 90

  tory burch

  jordan sneakers

  the north face

  canada goose outlet

  michael kors outlet online sale

  abercrombie fitch

  kors outlet

  uggs uk

  cheap oakley sunglasses

  timberland uk

  canada goose outlet stores

  michael kors outlet online sale

  louis vuitton handbags

  the north face

  coach wallets

  cheap sunglasses wholesale

  jordan shoes

  ugg boots

  jordan release dates 2016

  abercrombie fitch

  ugg boots

  red bottom shoes

  red bottom