Uskonkappaleiden ongelmia

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kristinusko on meille kaikille hyvin tuttu asia, vaikkemme kristittyjä itse olisikaan. Tai ainakin kuvittelemme tietävämme mitä jumalalla, jeesuksella, ihmeillä, taivaalla ja rukouksella tarkoitetaan. Nämä käsitteet ovat niin petollisen tuttuja, että harvat jaksavat edes niitä pohtia. Se on harmillista, koska useimpien kristittyjen uskonkappaleiden järjettömyys ja mahdottomuus paljastuu jo yksinkertaisen pohdinnan kautta.

Kristityt uskovat, että On täydellinen jumala.

Millainen olisi täydellinen olento? Olisiko kuviteltu jumala täydellisen kylmä vai kuuma? Onko hän täydellisen valkoinen, musta, oranssi, vai kenties täydellisen läpinäkyvä? Entä haju: tuoksuuko jumala täydellisesti mansikalta?

Täydellisyys on tässä tapauksessa hyvin ristiriitainen käsite, koska millä tahansa määreellä, kuten koolla, värillä ja maulla, on yhden ääripään sijasta useita ääripäitä. Täydellisyys ilman määreitä on pelkkää sanahelinää.

Ongelmat eivät poistu, vaikka koetettaisiin määritellä tarkemmin täydellisyyden luonne. Esimerkiksi "täydellisen oranssi" ei kerro ko. värin tarkkaa aallonpituutta tai voimakkuutta. Sellaisilla asioilla kuten paino ja lämpötila, on kyllä selvä numeroarvo, muttei varsinaista ääripäätä, "täydellisyyttä". Jos jumalan lämpötila olisi triljoona astetta, voisi hyvin kuvitella isomman jumalan, joka olisikin triljoonayksi astetta kuuma.

Täydellisyys on hyvin epätarkka termi. Arkikielessä sitä käytetään lähinnä tunteenomaisiin ihastusta ilmaiseviin kommentteihin, kuten: "Tuo nainen on täydellinen" Vaikeita ongelmia seuraa, jos yritetään puhua jonkinlaisesta absoluuttisesta täydellisyydestä. Absoluuttinen täydellisyys ei ole määritelty käsite eikä kelpaa mihinkään argumenttiin.

Lisäksi täydellisellä olennolla olisi oltava jonkinlainen täydellinen tila, sijainti, asento ja muoto. Näinollen täydellisessä olennossa ei voisi tapahtua minkäänlaisia muutoksia, koska kaikki muutokset veisivät poispäin taydellisyyden pistemäisestä tilasta. Eihän voida ajatella, että absoluuttisen täydellisyyden tiloja olisi useita - silloinhan voisi olla vaikka miljoona erilaista "omalla tavallaan" täydellistä jumalaa!

Täydellinen olento ei siis voisi liikkua eikä muuttaa olomuotoaan. Se ei voisi edes ajatella, koska muutokset sen ajatuksissa osoittaisivat että sen mielentila ei olekaan aina täydellinen. Jos jumala laskisi laskun 1 + 1 = 2, eivät sen ajatukset voineet olla täydelliset ennen laskun laskemista. Toimiva kuvitteelinen jumala olisi välttämättä epätäydellinen.

Kristityt uskovat että On kaikkivoipainen jumala.

Tämän väitteen hoitaa pois vanha kunnon kiviongelma: käsketään jumala tekemään kivi, joka on niin iso, ettei hän itsekään jaksa sitä nostaa. Jos jumala ei onnistu tehtävässä, hän ei ole kaikkivoipainen. Jos hän onnistuu tehtävässä, ei hän pysty nostamaan tekemäänsä kiveä eli ei myöskään tässä tapauksessa ole kaikkivoipainen. Lopputulos on, ettei kaikkivoipaista jumalaa voi olla olemassa.

Tämä paradoksi johtuu äärettömistä suureista, joita kaikkivoipaisuus edellyttäisi. Esimerkiksi kaikkivoipaisen jumalan lihasvoimaksi ei riittäisi triljoona newtonia, vaan voimaa vaadittaisiin äärettömästi - yli minkään asetettavissa olevan rajan. Tällaiset äärettömyydet johtavat automaattisesti mahdottomuuksiin.

Kristityt uskovat että On kaikkitietävä jumala.

Kaikkitietävyys tuottaa aivan erityisiä ongelmia, jos se ulotetaan käsittämään myös tulevaisuus - kuten kuvitteellisen jumalan kohdalla on tapana tehdä. Jos jumala nimittäin tietäisi tulevaisuuden, tietäisi hän myöskin omat toimensa tulevaisuudessa - ja olisi todellakin pakotettu toimimaan tuon tiedon mukaisesti!

Kuvitellaanpa, että tällainen kaikkitietävä jumala tietäisi seuraavana päivänä sytyttävänsä metsän palamaan ja lepäävänsä sitten loppupäivän. Jos hän päättäisi muuttaa mielensä ja olla sytyttämättä metsää - tai vaikka hänellä vain olisi mahdollisuus tällaiseen mielenmuutokseen - hänen edellisen päivän "tietonsa" toimistaan olisikin ollut väärää, eikä hän siis olisi kaikkitietävä.

Jos sen sijaan hänellä ei todellakaan olisi mitään mahdollisuutta muuttaa mitään tulevaisuuden toimiaan, niin hän kuin uralleen ohjelmoitu robotti, vailla mitään itsenäistä päätäntävaltaa, tuomittu tästä ikuisuuteen tietynlaiseen käytökseen. Sellainen olentoparka olisi kohtalon orja ja tahdoton kasvi koska sillä ei olisi yhtään valtaa edes omiin toimiinsa!

Jos kuvitteellinen jumala olisi kaikkitietävä, olisi sillä oltava mielessään muistissa kuva koko maailmankaikkeudesta, sen pienimpiä osasia myöten. Tämän kuvan olisi oltava lisäksi jatkuvasti ajan tasalla. Tapahtuipa missä tahansa maailmankaikkeuden kolkassa mitä tahansa, yksikin atomen törmäys, olisi siitä tultava äärettömän nopeasti tieto jumalalle. Tällainen äärettömän laaja ja nopea tiedonkeruuverkosto on jo sinänsä hyvin mahdoton.

Hankalampia ongelmia kuitenkin seuraa. Tuossa jumalan tiedossa olisi oltava myös täydellinen tieto jumalasta itsestään. Aivan erityisesti olisi siinä oltava täydellinen tieto jumalan muistista. Jumalan muistiin pitäisi siis mahtua koko maailmankaikkeus sekä jumalan muisti. Tämähän on täysin mahdotonta: mikään muistikapasiteetti ei riitä enempään kuin itsensä kopion muistamiseen! Aivan kuin lukuun 1000 ei mahdu esimerkiksi luvut 1000 ja 3000 yhtä aikaa.

kristityt uskovat että On rakastava jumala.

Jos jumala on hyvin rakastava ihmisiä kohtaan ja lisäksi hyvin voimakas, ei hän voisi olla puuttumatta niihin hirveisiin asioihin, joita maailmassa olemme tottuneet näkemään. Viattomia lapsia kuolee miljoonittain nälkään, vaikka kuvitteellinen jumala voisi oletettavasti loihtia edes hiukan ruokaa heille. Miljoonittain tavallisia ihmisiä - niin kris jä itseään kuin muitakin - on kidutettu ja poltettu keskitysleireillä.

Kristityt tyypillisesti väittävät tässä kohden, että ihmisethän siinä pahoja ovat eikä jumala. Mutta tuomitsemmehan me inkin juutalaisten vainoista vaikka ei hän omakätisesti yhtään juutalaista tappanut. Sillä jolla on tosiasiallinen ylin käskyvalta, sille kuuluu ehdottomasti myös vastuu. Jos olisi jumala, jolla olisi ylin valta, olisi se vastuussa kaikista hirveyksistä.

Sitäpaitsi eivät maailman "pahat" asiat rajoitu ihmisen toimintaan: maanjäristykset, tulvat ja hyökyaallot tuhoavat hyviä ihmiselämiä. Loistoukat syövät viattomia linnunpoikasia raa-asti sisältäpäin. Tällainen on vähintäänkin irstasta rakastavan jumalan luomistyöksi, puhumattakaan siitä että hänen olisi oltava tietoinen ja tyytyväinen kaikista karmeuksista!

Viimeinen kris jen hätäselitys on, että paha on saatanan mellastusta. Mutta se on tyhjää puhetta: on vielä irstaampaa ja ristiriitaisempaa kuvitella jonkinlaisen jumalan katselevan pilven päältä tyytyväinen virne kasvoillaan, kun saatana pilkkoo viattomia ihmisiä! Ja virneenhän olisi oltava tyytyväinen, koska jos jumala olisi tyytymätön saatanan puuhasteluun niin hän puuttuisi asiaan.

Kristityt uskovat että Jumala kuulee rukoukset ja huolehtii heikoista.

Lukemattomat maailman kristityt ovat rukoilleet yhdessä ja erikseen mitä erilaisimpien hyvien asioiden puolesta: maailmanrauhan, nälänhädän loppumisen, kidutuksen ja murhien loppumisen, maapallon saastuttamisen loppumisen ja rikollisuuden vähenemisen puolesta. Mitään ei ole tapahtunut.

Kristityt uskovat Jumala tekee ihmeitä

Maailmankaikkeudessa tapahtuu monenlaisia asioita, ja sen tapahtumiin liittyy erilaisia lainalaisuuksia. Suuren osan maailmankaikkeudesta ja sen lainalaisuuksista tunnemme tieteen avulla. Osaa emme vielä tunne.

Uskovaiset haluavat jakaa kaikki maailman tapahtumat ihmeisiin ja ei-ihmeisiin, luonnollisiin ja ei-luonnollisiin, normaaleihin ja para-normaaleihin. Tällainen jako on kuitenkin mieletön. Maailmankaikkeus on luonto ja siinä tapahtuvat asiat (eli kaikki asiat) tietysti luonnollisia asioita - ymmärsimmepä me niitä tai emme.

To kiaikainen ihminen saattoi ihmetellä ja olla ymmällään nähdessään salaman. Mutta jos toteamme että salama on ihme, tulee ihmeestä vain synonyymi "hämmästyttävälle". Ihmeen ja ei-ihmeen välinen ero kutistuu vain subjektiiviseksi ymmärryksen ja ymmärtämättömyyden väliseksi eroksi.

Jos uskovainen ei halua tyytyä tällaiseen kutistuneeseen ihme-käsitteeseen, voi hän todeta ihmeen olevan asia, jota emme ymmärrä, ja joka ei periaatteessakaan ole ymmärrettävissä. Tämä on kuitenkin aivan älytön väite: koska kuvitellun jumalan oletetaan kuitenkin ymmärtävän ihmeet, on niiden pakko olla periaatteessa ymmärrettävissä.

Viimeinen vaihtoehto ihmeen määritelmälle on, että jumalan teot ovat ihmeitä. Tällainen määritelmä olisi kuitenkin aivan pielessä alkuperäisestä ajatuksesta, koska sen mukaan jumala tekisi ihmeitä vaikka hän vain joisi lasin vettä tai kävelisi nurmikolla. Mikäs ihme se olisi?

Koko ihme-käsite on hyvin huono, koska se voidaan ymmärtää niin monella eri tavalla. Se on myös hyvin tarpeeton, koska mihin tahansa ilmiöön harkitsemmekin sen liittämistä, löytyy sen kuvaamiseen parempia ja tarkempia käsitteitä.

Kristityt uskovat että Jeesus kuoli jotta meillä olisi ikuinen elämä.

Kuviteltu jumala haluaisi varmasti asioiden olevan jollakin tavalla. Niinpä hän esimerkiksi haluaisi, että osa ihmisistä pääsee taivaaseen tai että kukaan ihmisistä ei pääse taivaaseen. Päättääpä hän kummalla tapaa tahansa, olisi hänen mahdollisen kykynsä toteuttaa päätöksensä oltava kaikkinaisesti riippumaton Jeesuksesta.

Jos jumala siis haluaisi, että jotkut ihmiset pääsevät taivaaseen, näin käy. On kornia kuvitella tämän tahdon toteuttamisella ja Jeesuksen ristinkuolemalla olevan jotakin tekemistä keskenään. Jumalan valtahan olisi sangen vähäistä jos hän ei todellakaan voisi päästää ketään taivaaseen ilman sellaista brutaalia välikohtausta. Jeesuksen tappamisen olisi siis oltava jumalalle itsetarkotus, teko ilman motiivia - varsin kornia sekin.

Kristityt uskovat, että maapallon aika loppuu kohta ja joillakin alkaa ikuinen onni ja autuus taivasten valtakunnassa. Mikä on kohta? On ongelmallista, että Jeesuksen on pitänyt tulla takaisin "kohta" jo useiden satojen vuosien ajan. Asia on lykätty hamaan tulevaisuuteen. 1000 vuotta olisi kaikinpuolin parempi odotusaika kuin 3000 vuotta, kun verrataan odotettavissa olevaa taivasten onnelaa tähän matoiseen maailmaan. 100 vuotta olisi parempi odotusaika kuin 1000 vuotta. Ja 1 päivä olisi tietysti vielä paljon parempi. Jos taivasten valtakunta olisi tulossa, se olisi jo tullut. Ainoa kuviteltavissa oleva syy - jos halutaan olettaa jumalan olemassaolo - on, että jumalaa huvittaa kovasti ihmisten kärsimysten, ongelmien ja taistelun katseleminen. Ja niin hän lykkää maailmanloppua joka vuosi aina vuodella eteenpäin.


Nämä vasta-argumentit kristinuskon älyttömyyksiin olivat vain esimerkkejä mahdollisten vasta-argumenttien laajasta valikoimasta. Lukijat ovat tervetulleita löytämään ajattelemalla itse lisää - se on yllättävän helppoa! Yksinker­taisenkin pohdinnan avulla useimmat uskonkappaleet paljastuvat ristiriitaisiksi, paradoksaalisiksi tai vähintäänkin epätodennäköisiksi.

Lieneekin ilmeistä, että uskovaiset itse - niin hyvin kuin he usein kuvittelevat uskonsa käsitteet tuntevansa - eivät tällaiseen rehelliseen pohdintaan koskaan ryhdy. Tai jos ryhtyvätkin, lopettavat sen puolitiehen, kieltävät sen tuottamat johtopäätökset, vetoavat "ihmisjärjen ja tieteen vajavaisuuteen" tai "jumalan mysteereihin" ja unohtavat koko jutun.

Jokaisen kristityksi aikovan kannattaa siis harkita tarkkaan, haluaako hän tosiaankin ruveta uskomaan tällaisiin älyttömyyksiin ja sanoa hyvästi terveelle järjenjuoksulle.

Pidetty aamunavauksena Karjaan lukiossa 1993

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Apr 09, 2014

  Anonymous

  14 http://revision3.com/forum/member.php?u=646126
  15 http://www.liveleak.com/c/unit_link_adalah
  16 http://it.toolbox.com/people/unitlinkadalah/?pv=1
  17 https://www.changemakers.com/users/commonwealthlife-asuransijiwa
     http://www.mnn.com/users/pengertian-unit-link-adalah-prudential
  19 http://socialmediatoday.com/user/329421
  20 http://theenergycollective.com/user/329421
  21 http://sustainablecitiescollective.com/user/329421
  22 http://sustainablebusinessforum.com/user/329421   
  23 http://smartdatacollective.com/user/329421
  24 http://healthworkscollective.com/user/329421
  25 http://myventurepad.com/user/329421
     http://www.cancercompass.com/profile/unitlinkadalah
  27 http://kw.pm.org/wiki/index.cgi?Pengertian-Unit-Link-Adalah
  28 http://wiki.mxunit.org/display/FNG/Pengertian+Unit+Link+Adalah
  29 http://wiki.cfinnovate.com/display/FNG/Unit+Link+Adalah
  30 http://psk.tstu.tver.ru/index.php?option=com_community&view=profile&userid=526&Itemid=64
  31 http://freerice.com/content-group/pengertian-unit-link-adalah
  32 https://www.apsense.com/article/pengertian-unit-link-adalah.html
  33 http://www.denmark.net/users/keunggulan-unit-link-adalah
  34 http://profiles.tigweb.org/unit-link
  35 http://socio.viva.co.id/member/unit-link-adalah
  36 http://www.dpreview.com/members/6760964394/overview
  37 http://www.finecooking.com/profile/unitlinkterbaik
  38 http://www.mekkographics.com/Forum/viewprofile.aspx?UserID=510
  39 http://www.asochorus.org/forum/display_topic_threads.asp?ForumID=9&TopicID=63346&PagePosition=1
  40 http://www.joomlastats.org:8080/display/JS/2014/04/06/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  41 http://englishteststore.net/index.php?option=com_community&view=profile&userid=88155&Itemid=63
  42 http://www.cvp-arcos.pt/index.php/jomsocial/1586-prudential/profile
  43 http://tamasha.com/index.php?option=com_community&view=profile&userid=1980&Itemid=267
  44 http://www.oftdf.org/members/317-unit-link-prudential/profile.html
  45 http://monkeyfilter.com/user.php/unit-link-terbaik-adalah
  46 https://wiki.uef.fi/display/DEBEG/2014/04/06/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  47 http://sureshkrishna.com/wiki/index.php?title=User:Unit_link_terbaik_di_Indonesia_Commonwealth_Life_investra_link
  48 http://www.natronundsoda.net/wiki/index.php?title=Benutzer:Unit_link_terbaik_di_Indonesia_Commonwealth_Life_investra_link
  50 http://wiki.ideabubble.ie/confluence/display/IBISGUIDE/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  51 http://www.frenchsug.org/display/FRSUG/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  52 http://www.coh2.org/user/10108/unit-link-adalah
  53 http://weheartit.com/unitlink
  54 https://wiki.metropolia.fi/display/~halok/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  55 http://aplabconfluence.konan-u.ac.jp/display/ds/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  56 https://confluence.atlassian.co.jp/display/~eladaffa
  57 http://wiki.zebra-it.ru/display/ds/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  58 http://docs.vjoon.ru/display/ds/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  59 http://team.bossnote.ru/display/test/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  60 http://wikieducator.org/User:Unit_link_terbaik_di_Indonesia_Commonwealth_Life_investra_link
  61 https://wiki.commcarehq.org/display/SH/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
  62 https://www.openflowhub.org/display/~unitlink
  9 http://www.institucioneducativacornejo.edu.co/index.php/jomsocial/309-mobil-bekas/profile
  10 http://indianhousebuddharaksa.com/index.php/jomsocial/8414-mobil-bekas/profile
  11 http://www.socialher.com/index.php/jomsocial/18243-mobil-bekas/profile
  12 http://bitcoinminernews.com/index.php/jomsocial/2075-mobil-bekas/profile
  13 http://www.portalagita.org.br/pt/agita-comunidade/3914-mobil-bekas/profile.html
  14 http://latincouver.com/connecting/1502-mobil-bekas/profile
  15 http://www.whoswhopublishing.com/index.php/whos-who-social/1432-jual-mobil-sedan-murah-corolla/profilehttp://www.wa-trust.org/Forum/viewprofile.aspx?UserID=299http://cfmlportlets.cfinnovate.com/display/FNG/Kelebihan+Dan+Kekurangan+Unit+Link
  1 http://ultrabooknotebooktipishargamurahterbaik42.wordpress.com/2014/04/07/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
  2 http://eserunlimitedpowerbank2010.wordpress.com/2014/04/07/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/

  unit link adalah - unit link prudential - unit link manulife - asuransi unit linked merupakan solusi terbaik - keunggulan unit link - peringkat unit link - kelebihan dan kekurangan unit link - unit link terbaik 2013 - pengertian unit link - Unit link terbaik di Indonesia Commonwealth Life investra link - kelemahan asuransi unit link - http://jualmobilbekas.hol.es - http://mobilbekas.hol.es - http://jualrumahmurahjakarta.hol.es http://jualrumahmedan.hol.es - http://jualrumahmurahbandung.hol.es - http://jualrumahmedan.hol.es - http://jakartajual.mobilbekas.hol.es - http://yogyakartajual.mobilbekas.hol.es
  http://bandungjual.mobilbekas.hol.es - http://surabayajual.mobilbekas.hol.es/ - http://semarangjual.mobilbekas.hol.es

 2. Oct 06, 2014

  Anonymous


  cheap oakley sunglasses

  coach purse

  louis vuitton outlet stores

  christian louboutin

  toms outlet

  coach.com

  coach outlet store online

  lululemon

  coach factory outlet online

  coach bags

  michaelkors

  ray ban sunglasses

  tory burch outlet

  red bottoms

  ghd hair strighteners

  louis vuitton outlet stores

  louis vuitton outlet

  authentic louis vuitton handbags

  louis vuitton outlet online

  ralph lauren outlet

  michael kors

  givenchy

  ugg australia

  air jordan 4

  air jordan 5

  ugg boots outlet

  coach factory outlet

  louis vuitton

  louis vuitton outlet stores

  timberland.com

  cheap ray ban sunglasses

  michaelkors.com

  jordan shoes

  jordan 6

  ghd flat iron

  true religion

  cheap timberland boots

  ralph lauren uk

  true religion jeans

  ralph lauren outlet

  tiffany jewelry

  fitflops outlet

  ralph lauren kids

  louis vuitton outlet store

  coach outlet

  polo ralph lauren outlet

  oakley sunglasses wholesale

  louis vuitton outlet online

  michael kors sale

  jordan shoes

  north face outlet

  coach factory

  cheap jerseys from china

  jordan concords

  jordan release date

  polo ralph lauren

  louis vuitton outlet stores

  goose jackets

  coach wristlet

  cheap nfl jerseys

  coach diaper bag

  louis vuitton handbags

  polo outlet

  fendi handbags

  ugg boots

  fitflops

  abercrombie

  timberlands

  ray ban

  north face sale

  michael kors outlet

  oakley sunglasses wholesale

  ugg boots for women

  goose jackets

  michael kors sale

  michael kors

  true religion jeans outlet

  timberland boots

  fitflops clearance

  canada goose

  louis vuitton

  the north face outlet

  coach factory outlet

  polo outlet

  jordan retro

  mont blanc pens

  louis vuitton outlet

  christian louboutin outlet

  louis vuitton outlet stores

  burberry uk

  the north face

  coach factory

  jordans for cheap

  kate spade outlet

  coachfactory.com

  kate spade purses

  red bottom heels

  mont blanc

  a&f

  uggs sale

  burberry

  canada goose outlet online

  jordan 11

  ralph lauren sale

  cheap toms

  fitflop

  ralph lauren promo code

  ugg outlet online

  jordan retro 13

  air max 95

  michael kors outlet online

  louis vuitton handbags

  canada goose outlet

  polo hats

  cheap jerseys wholesale

  gucci handbags

  oakley sunglasses

  guess outlet

  tory burch outlet online

  hollister clothing store

  hollister outlet store

  canada goose

  red bottom

  north face jackets

  louis vuitton outlet

  timberland

  ghd

  oakley outlet

  ray ban sunglasses wholesale

  louboutin outlet

  gucci factory outlet

  michael kors handbags

  abercrombie

  canada goose jackets

  hermes birkin

  cheap ray ban sunglasses

  wholesale nfl jerseys

  ugg australia

  tiffany

  jordans for girls

  burberry outlet

  louis vuitton handbags

  moncler sale

  north face outlet

  coach outlet online

  ugg boots outlet

  gucci outlet

  coach bags

  oakley sunglasses

  jordan retro 11

  nike golf

  air jordan 3

  ray ban sunglasses

  cheap north face jackets

  red bottom christian

  tory burch handbags

  moncler

  tiffanys

  canada goose outlet online

  north face uk

  cheap jerseys

  abercrombie & fitch

  louis vuitton

  p90x

  michael kors outlet sale

  coach factory outlet

  tory burch shoes

  nike jordans

  katespade

  juicy couture outlet

  goose outlet

  hollister outlet

  burberry.com

  louis vuitton outlet

  cheap ray ban sunglasses

  burberry outlet online

  red bottoms

  wholesale jerseys

  celine handbags

  jordans for sale

  coach outlet store online

  nike air force 1

  ugg outlet

  nike air max 1

  ugg boots

  coach outlet

  nfl jerseys

  louis vuitton

  kors outlet

  p90x workouts

  cheap nfl jerseys

  jordan 23

  canada goose jackets

  burberry outlet

  goose outlet

  ugg bailey button

  coach factory online

  coach wallets

  north face

  coach outlet store online

  ugg outlet

  the north face sale

  ugg uk

  verscace

  toms shoes

  burberry outlet online

  red bottom shoes

  burberry.com

  north face jacket

  ray ban sunglasses cheap

  jordan release date

  michael kors handbags

  louboutins

  coach outlet

  louis vuitton

  michael kors outlet online

  alexander wang

  hollister

  uggs outlet

  kate spade

  true religion outlet

  louboutin

  cheap jordans

  ray ban sunglasses

  michael kors outlet online

  air jordan 11

  burberry uk

  moncler jackets

  jordan 13

  ugg boots sale

  north face jackets

  christian louboutin sale

  fake oakley sunglasses

  canada goose outlet stores

  moncler jacket

  michael kors outlet online sale

  nike air max 2013

  burberry handbags

  cheap uggs

  hollister clothing

  north face rain jacket

  cheap uggs

  kors handbags outlet

  jerseys

  jordan shoes for sale

  cheap jerseys

  michael kors outlet

  marc jacobs outlet

  moncler outlet

  coach factory store

  baby uggs

  red pumps

  red bottoms

  tiffany & co

  ugg outlet

  uggs for cheap

  abercrombie outlet

  air max 90

  tory burch

  jordan sneakers

  the north face

  canada goose outlet

  michael kors outlet online sale

  abercrombie fitch

  kors outlet

  uggs uk

  cheap oakley sunglasses

  timberland uk

  canada goose outlet stores

  michael kors outlet online sale

  louis vuitton handbags

  the north face

  coach wallets

  cheap sunglasses wholesale

  jordan shoes

  ugg boots

  jordan release dates 2016

  abercrombie fitch

  ugg boots

  red bottom shoes

  red bottom