Uskonkappaleiden ongelmia

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kristinusko on meille kaikille hyvin tuttu asia, vaikkemme kristittyjä itse olisikaan. Tai ainakin kuvittelemme tietävämme mitä jumalalla, jeesuksella, ihmeillä, taivaalla ja rukouksella tarkoitetaan. Nämä käsitteet ovat niin petollisen tuttuja, että harvat jaksavat edes niitä pohtia. Se on harmillista, koska useimpien kristittyjen uskonkappaleiden järjettömyys ja mahdottomuus paljastuu jo yksinkertaisen pohdinnan kautta.

Kristityt uskovat, että On täydellinen jumala.

Millainen olisi täydellinen olento? Olisiko kuviteltu jumala täydellisen kylmä vai kuuma? Onko hän täydellisen valkoinen, musta, oranssi, vai kenties täydellisen läpinäkyvä? Entä haju: tuoksuuko jumala täydellisesti mansikalta?

Täydellisyys on tässä tapauksessa hyvin ristiriitainen käsite, koska millä tahansa määreellä, kuten koolla, värillä ja maulla, on yhden ääripään sijasta useita ääripäitä. Täydellisyys ilman määreitä on pelkkää sanahelinää.

Ongelmat eivät poistu, vaikka koetettaisiin määritellä tarkemmin täydellisyyden luonne. Esimerkiksi "täydellisen oranssi" ei kerro ko. värin tarkkaa aallonpituutta tai voimakkuutta. Sellaisilla asioilla kuten paino ja lämpötila, on kyllä selvä numeroarvo, muttei varsinaista ääripäätä, "täydellisyyttä". Jos jumalan lämpötila olisi triljoona astetta, voisi hyvin kuvitella isomman jumalan, joka olisikin triljoonayksi astetta kuuma.

Täydellisyys on hyvin epätarkka termi. Arkikielessä sitä käytetään lähinnä tunteenomaisiin ihastusta ilmaiseviin kommentteihin, kuten: "Tuo nainen on täydellinen" Vaikeita ongelmia seuraa, jos yritetään puhua jonkinlaisesta absoluuttisesta täydellisyydestä. Absoluuttinen täydellisyys ei ole määritelty käsite eikä kelpaa mihinkään argumenttiin.

Lisäksi täydellisellä olennolla olisi oltava jonkinlainen täydellinen tila, sijainti, asento ja muoto. Näinollen täydellisessä olennossa ei voisi tapahtua minkäänlaisia muutoksia, koska kaikki muutokset veisivät poispäin taydellisyyden pistemäisestä tilasta. Eihän voida ajatella, että absoluuttisen täydellisyyden tiloja olisi useita - silloinhan voisi olla vaikka miljoona erilaista "omalla tavallaan" täydellistä jumalaa!

Täydellinen olento ei siis voisi liikkua eikä muuttaa olomuotoaan. Se ei voisi edes ajatella, koska muutokset sen ajatuksissa osoittaisivat että sen mielentila ei olekaan aina täydellinen. Jos jumala laskisi laskun 1 + 1 = 2, eivät sen ajatukset voineet olla täydelliset ennen laskun laskemista. Toimiva kuvitteelinen jumala olisi välttämättä epätäydellinen.

Kristityt uskovat että On kaikkivoipainen jumala.

Tämän väitteen hoitaa pois vanha kunnon kiviongelma: käsketään jumala tekemään kivi, joka on niin iso, ettei hän itsekään jaksa sitä nostaa. Jos jumala ei onnistu tehtävässä, hän ei ole kaikkivoipainen. Jos hän onnistuu tehtävässä, ei hän pysty nostamaan tekemäänsä kiveä eli ei myöskään tässä tapauksessa ole kaikkivoipainen. Lopputulos on, ettei kaikkivoipaista jumalaa voi olla olemassa.

Tämä paradoksi johtuu äärettömistä suureista, joita kaikkivoipaisuus edellyttäisi. Esimerkiksi kaikkivoipaisen jumalan lihasvoimaksi ei riittäisi triljoona newtonia, vaan voimaa vaadittaisiin äärettömästi - yli minkään asetettavissa olevan rajan. Tällaiset äärettömyydet johtavat automaattisesti mahdottomuuksiin.

Kristityt uskovat että On kaikkitietävä jumala.

Kaikkitietävyys tuottaa aivan erityisiä ongelmia, jos se ulotetaan käsittämään myös tulevaisuus - kuten kuvitteellisen jumalan kohdalla on tapana tehdä. Jos jumala nimittäin tietäisi tulevaisuuden, tietäisi hän myöskin omat toimensa tulevaisuudessa - ja olisi todellakin pakotettu toimimaan tuon tiedon mukaisesti!

Kuvitellaanpa, että tällainen kaikkitietävä jumala tietäisi seuraavana päivänä sytyttävänsä metsän palamaan ja lepäävänsä sitten loppupäivän. Jos hän päättäisi muuttaa mielensä ja olla sytyttämättä metsää - tai vaikka hänellä vain olisi mahdollisuus tällaiseen mielenmuutokseen - hänen edellisen päivän "tietonsa" toimistaan olisikin ollut väärää, eikä hän siis olisi kaikkitietävä.

Jos sen sijaan hänellä ei todellakaan olisi mitään mahdollisuutta muuttaa mitään tulevaisuuden toimiaan, niin hän kuin uralleen ohjelmoitu robotti, vailla mitään itsenäistä päätäntävaltaa, tuomittu tästä ikuisuuteen tietynlaiseen käytökseen. Sellainen olentoparka olisi kohtalon orja ja tahdoton kasvi koska sillä ei olisi yhtään valtaa edes omiin toimiinsa!

Jos kuvitteellinen jumala olisi kaikkitietävä, olisi sillä oltava mielessään muistissa kuva koko maailmankaikkeudesta, sen pienimpiä osasia myöten. Tämän kuvan olisi oltava lisäksi jatkuvasti ajan tasalla. Tapahtuipa missä tahansa maailmankaikkeuden kolkassa mitä tahansa, yksikin atomen törmäys, olisi siitä tultava äärettömän nopeasti tieto jumalalle. Tällainen äärettömän laaja ja nopea tiedonkeruuverkosto on jo sinänsä hyvin mahdoton.

Hankalampia ongelmia kuitenkin seuraa. Tuossa jumalan tiedossa olisi oltava myös täydellinen tieto jumalasta itsestään. Aivan erityisesti olisi siinä oltava täydellinen tieto jumalan muistista. Jumalan muistiin pitäisi siis mahtua koko maailmankaikkeus sekä jumalan muisti. Tämähän on täysin mahdotonta: mikään muistikapasiteetti ei riitä enempään kuin itsensä kopion muistamiseen! Aivan kuin lukuun 1000 ei mahdu esimerkiksi luvut 1000 ja 3000 yhtä aikaa.

kristityt uskovat että On rakastava jumala.

Jos jumala on hyvin rakastava ihmisiä kohtaan ja lisäksi hyvin voimakas, ei hän voisi olla puuttumatta niihin hirveisiin asioihin, joita maailmassa olemme tottuneet näkemään. Viattomia lapsia kuolee miljoonittain nälkään, vaikka kuvitteellinen jumala voisi oletettavasti loihtia edes hiukan ruokaa heille. Miljoonittain tavallisia ihmisiä - niin kris jä itseään kuin muitakin - on kidutettu ja poltettu keskitysleireillä.

Kristityt tyypillisesti väittävät tässä kohden, että ihmisethän siinä pahoja ovat eikä jumala. Mutta tuomitsemmehan me inkin juutalaisten vainoista vaikka ei hän omakätisesti yhtään juutalaista tappanut. Sillä jolla on tosiasiallinen ylin käskyvalta, sille kuuluu ehdottomasti myös vastuu. Jos olisi jumala, jolla olisi ylin valta, olisi se vastuussa kaikista hirveyksistä.

Sitäpaitsi eivät maailman "pahat" asiat rajoitu ihmisen toimintaan: maanjäristykset, tulvat ja hyökyaallot tuhoavat hyviä ihmiselämiä. Loistoukat syövät viattomia linnunpoikasia raa-asti sisältäpäin. Tällainen on vähintäänkin irstasta rakastavan jumalan luomistyöksi, puhumattakaan siitä että hänen olisi oltava tietoinen ja tyytyväinen kaikista karmeuksista!

Viimeinen kris jen hätäselitys on, että paha on saatanan mellastusta. Mutta se on tyhjää puhetta: on vielä irstaampaa ja ristiriitaisempaa kuvitella jonkinlaisen jumalan katselevan pilven päältä tyytyväinen virne kasvoillaan, kun saatana pilkkoo viattomia ihmisiä! Ja virneenhän olisi oltava tyytyväinen, koska jos jumala olisi tyytymätön saatanan puuhasteluun niin hän puuttuisi asiaan.

Kristityt uskovat että Jumala kuulee rukoukset ja huolehtii heikoista.

Lukemattomat maailman kristityt ovat rukoilleet yhdessä ja erikseen mitä erilaisimpien hyvien asioiden puolesta: maailmanrauhan, nälänhädän loppumisen, kidutuksen ja murhien loppumisen, maapallon saastuttamisen loppumisen ja rikollisuuden vähenemisen puolesta. Mitään ei ole tapahtunut.

Kristityt uskovat Jumala tekee ihmeitä

Maailmankaikkeudessa tapahtuu monenlaisia asioita, ja sen tapahtumiin liittyy erilaisia lainalaisuuksia. Suuren osan maailmankaikkeudesta ja sen lainalaisuuksista tunnemme tieteen avulla. Osaa emme vielä tunne.

Uskovaiset haluavat jakaa kaikki maailman tapahtumat ihmeisiin ja ei-ihmeisiin, luonnollisiin ja ei-luonnollisiin, normaaleihin ja para-normaaleihin. Tällainen jako on kuitenkin mieletön. Maailmankaikkeus on luonto ja siinä tapahtuvat asiat (eli kaikki asiat) tietysti luonnollisia asioita - ymmärsimmepä me niitä tai emme.

To kiaikainen ihminen saattoi ihmetellä ja olla ymmällään nähdessään salaman. Mutta jos toteamme että salama on ihme, tulee ihmeestä vain synonyymi "hämmästyttävälle". Ihmeen ja ei-ihmeen välinen ero kutistuu vain subjektiiviseksi ymmärryksen ja ymmärtämättömyyden väliseksi eroksi.

Jos uskovainen ei halua tyytyä tällaiseen kutistuneeseen ihme-käsitteeseen, voi hän todeta ihmeen olevan asia, jota emme ymmärrä, ja joka ei periaatteessakaan ole ymmärrettävissä. Tämä on kuitenkin aivan älytön väite: koska kuvitellun jumalan oletetaan kuitenkin ymmärtävän ihmeet, on niiden pakko olla periaatteessa ymmärrettävissä.

Viimeinen vaihtoehto ihmeen määritelmälle on, että jumalan teot ovat ihmeitä. Tällainen määritelmä olisi kuitenkin aivan pielessä alkuperäisestä ajatuksesta, koska sen mukaan jumala tekisi ihmeitä vaikka hän vain joisi lasin vettä tai kävelisi nurmikolla. Mikäs ihme se olisi?

Koko ihme-käsite on hyvin huono, koska se voidaan ymmärtää niin monella eri tavalla. Se on myös hyvin tarpeeton, koska mihin tahansa ilmiöön harkitsemmekin sen liittämistä, löytyy sen kuvaamiseen parempia ja tarkempia käsitteitä.

Kristityt uskovat että Jeesus kuoli jotta meillä olisi ikuinen elämä.

Kuviteltu jumala haluaisi varmasti asioiden olevan jollakin tavalla. Niinpä hän esimerkiksi haluaisi, että osa ihmisistä pääsee taivaaseen tai että kukaan ihmisistä ei pääse taivaaseen. Päättääpä hän kummalla tapaa tahansa, olisi hänen mahdollisen kykynsä toteuttaa päätöksensä oltava kaikkinaisesti riippumaton Jeesuksesta.

Jos jumala siis haluaisi, että jotkut ihmiset pääsevät taivaaseen, näin käy. On kornia kuvitella tämän tahdon toteuttamisella ja Jeesuksen ristinkuolemalla olevan jotakin tekemistä keskenään. Jumalan valtahan olisi sangen vähäistä jos hän ei todellakaan voisi päästää ketään taivaaseen ilman sellaista brutaalia välikohtausta. Jeesuksen tappamisen olisi siis oltava jumalalle itsetarkotus, teko ilman motiivia - varsin kornia sekin.

Kristityt uskovat, että maapallon aika loppuu kohta ja joillakin alkaa ikuinen onni ja autuus taivasten valtakunnassa. Mikä on kohta? On ongelmallista, että Jeesuksen on pitänyt tulla takaisin "kohta" jo useiden satojen vuosien ajan. Asia on lykätty hamaan tulevaisuuteen. 1000 vuotta olisi kaikinpuolin parempi odotusaika kuin 3000 vuotta, kun verrataan odotettavissa olevaa taivasten onnelaa tähän matoiseen maailmaan. 100 vuotta olisi parempi odotusaika kuin 1000 vuotta. Ja 1 päivä olisi tietysti vielä paljon parempi. Jos taivasten valtakunta olisi tulossa, se olisi jo tullut. Ainoa kuviteltavissa oleva syy - jos halutaan olettaa jumalan olemassaolo - on, että jumalaa huvittaa kovasti ihmisten kärsimysten, ongelmien ja taistelun katseleminen. Ja niin hän lykkää maailmanloppua joka vuosi aina vuodella eteenpäin.


Nämä vasta-argumentit kristinuskon älyttömyyksiin olivat vain esimerkkejä mahdollisten vasta-argumenttien laajasta valikoimasta. Lukijat ovat tervetulleita löytämään ajattelemalla itse lisää - se on yllättävän helppoa! Yksinker­taisenkin pohdinnan avulla useimmat uskonkappaleet paljastuvat ristiriitaisiksi, paradoksaalisiksi tai vähintäänkin epätodennäköisiksi.

Lieneekin ilmeistä, että uskovaiset itse - niin hyvin kuin he usein kuvittelevat uskonsa käsitteet tuntevansa - eivät tällaiseen rehelliseen pohdintaan koskaan ryhdy. Tai jos ryhtyvätkin, lopettavat sen puolitiehen, kieltävät sen tuottamat johtopäätökset, vetoavat "ihmisjärjen ja tieteen vajavaisuuteen" tai "jumalan mysteereihin" ja unohtavat koko jutun.

Jokaisen kristityksi aikovan kannattaa siis harkita tarkkaan, haluaako hän tosiaankin ruveta uskomaan tällaisiin älyttömyyksiin ja sanoa hyvästi terveelle järjenjuoksulle.

Pidetty aamunavauksena Karjaan lukiossa 1993

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
  1. Apr 09, 2014

    Anonymous

    14 http://revision3.com/forum/member.php?u=646126
    15 http://www.liveleak.com/c/unit_link_adalah
    16 http://it.toolbox.com/people/unitlinkadalah/?pv=1
    17 https://www.changemakers.com/users/commonwealthlife-asuransijiwa
       http://www.mnn.com/users/pengertian-unit-link-adalah-prudential
    19 http://socialmediatoday.com/user/329421
    20 http://theenergycollective.com/user/329421
    21 http://sustainablecitiescollective.com/user/329421
    22 http://sustainablebusinessforum.com/user/329421   
    23 http://smartdatacollective.com/user/329421
    24 http://healthworkscollective.com/user/329421
    25 http://myventurepad.com/user/329421
       http://www.cancercompass.com/profile/unitlinkadalah
    27 http://kw.pm.org/wiki/index.cgi?Pengertian-Unit-Link-Adalah
    28 http://wiki.mxunit.org/display/FNG/Pengertian+Unit+Link+Adalah
    29 http://wiki.cfinnovate.com/display/FNG/Unit+Link+Adalah
    30 http://psk.tstu.tver.ru/index.php?option=com_community&view=profile&userid=526&Itemid=64
    31 http://freerice.com/content-group/pengertian-unit-link-adalah
    32 https://www.apsense.com/article/pengertian-unit-link-adalah.html
    33 http://www.denmark.net/users/keunggulan-unit-link-adalah
    34 http://profiles.tigweb.org/unit-link
    35 http://socio.viva.co.id/member/unit-link-adalah
    36 http://www.dpreview.com/members/6760964394/overview
    37 http://www.finecooking.com/profile/unitlinkterbaik
    38 http://www.mekkographics.com/Forum/viewprofile.aspx?UserID=510
    39 http://www.asochorus.org/forum/display_topic_threads.asp?ForumID=9&TopicID=63346&PagePosition=1
    40 http://www.joomlastats.org:8080/display/JS/2014/04/06/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
    41 http://englishteststore.net/index.php?option=com_community&view=profile&userid=88155&Itemid=63
    42 http://www.cvp-arcos.pt/index.php/jomsocial/1586-prudential/profile
    43 http://tamasha.com/index.php?option=com_community&view=profile&userid=1980&Itemid=267
    44 http://www.oftdf.org/members/317-unit-link-prudential/profile.html
    45 http://monkeyfilter.com/user.php/unit-link-terbaik-adalah
    46 https://wiki.uef.fi/display/DEBEG/2014/04/06/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
    47 http://sureshkrishna.com/wiki/index.php?title=User:Unit_link_terbaik_di_Indonesia_Commonwealth_Life_investra_link
    48 http://www.natronundsoda.net/wiki/index.php?title=Benutzer:Unit_link_terbaik_di_Indonesia_Commonwealth_Life_investra_link
    50 http://wiki.ideabubble.ie/confluence/display/IBISGUIDE/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
    51 http://www.frenchsug.org/display/FRSUG/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
    52 http://www.coh2.org/user/10108/unit-link-adalah
    53 http://weheartit.com/unitlink
    54 https://wiki.metropolia.fi/display/~halok/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
    55 http://aplabconfluence.konan-u.ac.jp/display/ds/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
    56 https://confluence.atlassian.co.jp/display/~eladaffa
    57 http://wiki.zebra-it.ru/display/ds/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
    58 http://docs.vjoon.ru/display/ds/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
    59 http://team.bossnote.ru/display/test/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
    60 http://wikieducator.org/User:Unit_link_terbaik_di_Indonesia_Commonwealth_Life_investra_link
    61 https://wiki.commcarehq.org/display/SH/Unit+link+terbaik+di+Indonesia+Commonwealth+Life+investra+link
    62 https://www.openflowhub.org/display/~unitlink
    9 http://www.institucioneducativacornejo.edu.co/index.php/jomsocial/309-mobil-bekas/profile
    10 http://indianhousebuddharaksa.com/index.php/jomsocial/8414-mobil-bekas/profile
    11 http://www.socialher.com/index.php/jomsocial/18243-mobil-bekas/profile
    12 http://bitcoinminernews.com/index.php/jomsocial/2075-mobil-bekas/profile
    13 http://www.portalagita.org.br/pt/agita-comunidade/3914-mobil-bekas/profile.html
    14 http://latincouver.com/connecting/1502-mobil-bekas/profile
    15 http://www.whoswhopublishing.com/index.php/whos-who-social/1432-jual-mobil-sedan-murah-corolla/profilehttp://www.wa-trust.org/Forum/viewprofile.aspx?UserID=299http://cfmlportlets.cfinnovate.com/display/FNG/Kelebihan+Dan+Kekurangan+Unit+Link
    1 http://ultrabooknotebooktipishargamurahterbaik42.wordpress.com/2014/04/07/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
    2 http://eserunlimitedpowerbank2010.wordpress.com/2014/04/07/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/

    unit link adalah - unit link prudential - unit link manulife - asuransi unit linked merupakan solusi terbaik - keunggulan unit link - peringkat unit link - kelebihan dan kekurangan unit link - unit link terbaik 2013 - pengertian unit link - Unit link terbaik di Indonesia Commonwealth Life investra link - kelemahan asuransi unit link - http://jualmobilbekas.hol.es - http://mobilbekas.hol.es - http://jualrumahmurahjakarta.hol.es http://jualrumahmedan.hol.es - http://jualrumahmurahbandung.hol.es - http://jualrumahmedan.hol.es - http://jakartajual.mobilbekas.hol.es - http://yogyakartajual.mobilbekas.hol.es
    http://bandungjual.mobilbekas.hol.es - http://surabayajual.mobilbekas.hol.es/ - http://semarangjual.mobilbekas.hol.es

  2. Oct 06, 2014

    Anonymous


    cheap oakley sunglasses

    coach purse

    louis vuitton outlet stores

    christian louboutin

    toms outlet

    coach.com

    coach outlet store online

    lululemon

    coach factory outlet online

    coach bags

    michaelkors

    ray ban sunglasses

    tory burch outlet

    red bottoms

    ghd hair strighteners

    louis vuitton outlet stores

    louis vuitton outlet

    authentic louis vuitton handbags

    louis vuitton outlet online

    ralph lauren outlet

    michael kors

    givenchy

    ugg australia

    air jordan 4

    air jordan 5

    ugg boots outlet

    coach factory outlet

    louis vuitton

    louis vuitton outlet stores

    timberland.com

    cheap ray ban sunglasses

    michaelkors.com

    jordan shoes

    jordan 6

    ghd flat iron

    true religion

    cheap timberland boots

    ralph lauren uk

    true religion jeans

    ralph lauren outlet

    tiffany jewelry

    fitflops outlet

    ralph lauren kids

    louis vuitton outlet store

    coach outlet

    polo ralph lauren outlet

    oakley sunglasses wholesale

    louis vuitton outlet online

    michael kors sale

    jordan shoes

    north face outlet

    coach factory

    cheap jerseys from china

    jordan concords

    jordan release date

    polo ralph lauren

    louis vuitton outlet stores

    goose jackets

    coach wristlet

    cheap nfl jerseys

    coach diaper bag

    louis vuitton handbags

    polo outlet

    fendi handbags

    ugg boots

    fitflops

    abercrombie

    timberlands

    ray ban

    north face sale

    michael kors outlet

    oakley sunglasses wholesale

    ugg boots for women

    goose jackets

    michael kors sale

    michael kors

    true religion jeans outlet

    timberland boots

    fitflops clearance

    canada goose

    louis vuitton

    the north face outlet

    coach factory outlet

    polo outlet

    jordan retro

    mont blanc pens

    louis vuitton outlet

    christian louboutin outlet

    louis vuitton outlet stores

    burberry uk

    the north face

    coach factory

    jordans for cheap

    kate spade outlet

    coachfactory.com

    kate spade purses

    red bottom heels

    mont blanc

    a&f

    uggs sale

    burberry

    canada goose outlet online

    jordan 11

    ralph lauren sale

    cheap toms

    fitflop

    ralph lauren promo code

    ugg outlet online

    jordan retro 13

    air max 95

    michael kors outlet online

    louis vuitton handbags

    canada goose outlet

    polo hats

    cheap jerseys wholesale

    gucci handbags

    oakley sunglasses

    guess outlet

    tory burch outlet online

    hollister clothing store

    hollister outlet store

    canada goose

    red bottom

    north face jackets

    louis vuitton outlet

    timberland

    ghd

    oakley outlet

    ray ban sunglasses wholesale

    louboutin outlet

    gucci factory outlet

    michael kors handbags

    abercrombie

    canada goose jackets

    hermes birkin

    cheap ray ban sunglasses

    wholesale nfl jerseys

    ugg australia

    tiffany

    jordans for girls

    burberry outlet

    louis vuitton handbags

    moncler sale

    north face outlet

    coach outlet online

    ugg boots outlet

    gucci outlet

    coach bags

    oakley sunglasses

    jordan retro 11

    nike golf

    air jordan 3

    ray ban sunglasses

    cheap north face jackets

    red bottom christian

    tory burch handbags

    moncler

    tiffanys

    canada goose outlet online

    north face uk

    cheap jerseys

    abercrombie & fitch

    louis vuitton

    p90x

    michael kors outlet sale

    coach factory outlet

    tory burch shoes

    nike jordans

    katespade

    juicy couture outlet

    goose outlet

    hollister outlet

    burberry.com

    louis vuitton outlet

    cheap ray ban sunglasses

    burberry outlet online

    red bottoms

    wholesale jerseys

    celine handbags

    jordans for sale

    coach outlet store online

    nike air force 1

    ugg outlet

    nike air max 1

    ugg boots

    coach outlet

    nfl jerseys

    louis vuitton

    kors outlet

    p90x workouts

    cheap nfl jerseys

    jordan 23

    canada goose jackets

    burberry outlet

    goose outlet

    ugg bailey button

    coach factory online

    coach wallets

    north face

    coach outlet store online

    ugg outlet

    the north face sale

    ugg uk

    verscace

    toms shoes

    burberry outlet online

    red bottom shoes

    burberry.com

    north face jacket

    ray ban sunglasses cheap

    jordan release date

    michael kors handbags

    louboutins

    coach outlet

    louis vuitton

    michael kors outlet online

    alexander wang

    hollister

    uggs outlet

    kate spade

    true religion outlet

    louboutin

    cheap jordans

    ray ban sunglasses

    michael kors outlet online

    air jordan 11

    burberry uk

    moncler jackets

    jordan 13

    ugg boots sale

    north face jackets

    christian louboutin sale

    fake oakley sunglasses

    canada goose outlet stores

    moncler jacket

    michael kors outlet online sale

    nike air max 2013

    burberry handbags

    cheap uggs

    hollister clothing

    north face rain jacket

    cheap uggs

    kors handbags outlet

    jerseys

    jordan shoes for sale

    cheap jerseys

    michael kors outlet

    marc jacobs outlet

    moncler outlet

    coach factory store

    baby uggs

    red pumps

    red bottoms

    tiffany & co

    ugg outlet

    uggs for cheap

    abercrombie outlet

    air max 90

    tory burch

    jordan sneakers

    the north face

    canada goose outlet

    michael kors outlet online sale

    abercrombie fitch

    kors outlet

    uggs uk

    cheap oakley sunglasses

    timberland uk

    canada goose outlet stores

    michael kors outlet online sale

    louis vuitton handbags

    the north face

    coach wallets

    cheap sunglasses wholesale

    jordan shoes

    ugg boots

    jordan release dates 2016

    abercrombie fitch

    ugg boots

    red bottom shoes

    red bottom