Kirkko ja Jokela

compared with
Current by Robert Brotherus
on Dec 21, 2007 21:30.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
Puheenjohtaja
Vapaa-ajattelijain liitto

h1. Islam, Jokela ja kritiikin vaikeus

(Pääkirjoitus vapaa-ajattelija lehdessä)

Ihmisillä on tarve nähdä asiat mustavalkoisina, luoda ja soveltaa yksinkertaisia stereotypioita, leimata ihmisiä ja ryhmiä, hypätä johtopäätöksiin. Tässä lehdessä tunnettu vapaa-ajattelija ja humanisti Marvin Zayed kertoo Islamin kriitikoiden leimaamisesta. Olipa heidän kritiikkinsä kuinka perusteltua ja asiallista tahansa, heidät tuomitaan helposti fasisteiksi, fundamentalisteiksi, vähemmistöjen oikeuksien polkijoiksi, monikulttuurisuuden vastustajiksi, uskonnonvapauden vihollisiksi ja Yhdysvaltojen 'ristiretkien' tukijoiksi. On vaikea kritisoida Islamin jotakin ominaisuutta ilman että ihmiset tulkitsevat kritiikin kohdistuvan kaikkeen Islamissa ja jokaiseen muslimiin.

Itse jouduin huomaamaan osittaisen kritiikin vaikeuden hiljattain Jokelan ampumatapauksen jälkimainingeissa. Helsingin Sanomien toimittaja haastatteli minua 11.11. puhelimitse kirkon roolista kriisin hoidossa. HS julkaisi 12.11. muun muassa kriittisen näkemykseni että kirkko käyttää aktiivisesti Estonian, tsunamin ja Jokelan koulusurmien tapaisten katastrofien jälkeen antamaansa apua positiivisemman imagon luomiseen. Haastatteluani seuranneiden mielipidekirjoitusten valossa näyttää siltä, että monet lukijat päättelivät tuon osittaisen kritiikin johdosta vapaa-ajattelijoiden pitävän kokonaisuudessaan ja ehdoitta pahana kaikkea kirkon auttamistyötä.

Päätelmä on virheellinen. Mikään kritiikki kirkkoa kohtaan ei poista eikä voi poistaa arvoa kirkon ja sen työntekijöiden sellaisilta teoilta, joiden tulokset ovat aidosti ja kokonaisuutena positiivisia. Ev. lut. kirkon kriisityön arvoa ei poista myöskään se, että kirkko uskonnollisesti sitoutuneena organisaationa on avuntarjoajana vähemmän neutraali kuin esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Suomen mielenterveysseura tai julkisen vallan omat kriisityön toimielimet. Tuota arvoa ei poista myöskään se, että kirkon kriisityö on saanut enemmän huomiota medioissa kuin nämä neutraalit kriisityön tekijät, vaikka jälkimmäiset ovat tehneet vähintään yhtä arvokasta työtä.

Jani Wacker vertaa (HS 15.11) kirkon auttamistyötä palokunnan työhön sammuttaa tulipaloja. Vertaus on harhaanjohtava, sillä kirkon ensisijainen työ on Jeesuksen mukaan mennä ja tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Kirkkolaissa kerrotaan kirkon tarkoitukseksi julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja ja toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Auttamistyö voi siis olla kirkolle merkittävä ja arvokas sivutyö, muttei päätarkoitus samassa mielessä kuin katsomuksellisesti vapaalla palokunnalla tulipalojen sammuttaminen.

Stereotypiat, leimaaminen ja mustavalkoinen ajattelu olivat vahvoilla myös muussa Jokelan jälkipyykissä. Ateististen kommenttiensa johdosta ampuja Pekka-Erik Auvinen "tiedettiin" pian webin keskustelupalstoilla vapaa-ajattelijoiden jäseneksi (todellisuudessa hän ei ole koskaan ollut jäsenemme). Syyt Pekka-Erikin käytökseen löydettiin helposti hänen kuuntelemastaan hevi-musiikista ja pelaamistaan tietokonepeleistä. Vapaa-ajattelijoiden tulee pyrkiä tässäkin suhteessa erottumaan edukseen, osoittaa mustavalkoisuuteen taipuvaisessa maailmassa tuntevansa harmaan sävyjä, välttävänsä virheellisiä yksinkertaistuksia ja stereotypioita.

Niilo Simojoki (HS 14.11) arveli, että tällaisten katastrofien sattuessa on haasteellista miettiä ovatko kirkon opit totta vai eivät. Näin voi toki monien kohdalla ollakin, mutta silti lukuisat ihmiset ovat kuitenkin päätelleet, että hyvä kaikkivoipa jumala voisi estää katastrofit niin monella eri tavalla että sellaista jumalaa tuskin on olemassa.