Kuka kiihottaa ketä?

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kevään ja kesän 2006 aikana rikospoliisi on tehnyt esitutkintaa Vapaa-ajattelijain liittoa vastaan nostetun rikosilmoituksen johdosta. Poliisi tutkii, onko liitto rikkonut lakia julkaistessaan Osmo Tammisalon piirtämiä pilakuvia internetissä osoitteessa http://www.vapaa-ajattelijat.fi/pilakuvat/

Kyseinen 23 kuvan valikoima on ollut liiton www-sivuilla vuodesta 1997 saakka, jolloin Tammisalon pilakuvanäyttely oli esillä liiton toimistolla. Kymmeneen vuoteen ei siis kukaan katsonut pilakuvia perusteeksi rikosilmoitukseen. Nyt siihen kuitenkin on innoittanut Tanskan Jyllands-Posten -lehden Muhammed-kuvista syntynyt kohu sekä keskusrikospoliisin tutkinta siitä, onko Suomen Sisu r.y. syyllistynyt rikokseen julkaistessaan ko. kuvat omalla verkkosivullaan.

Minutkin kutsuttiin liiton edustajana kuulusteltavaksi ja vastaamaan syytteisiin Pasilan poliisitalolle. Yllätyksekseni sain kuulla, että tutkittavana rikosnimikkeenä ei ollut pelkästään uskonrauhan rikkominen eli jumalanpilkka (Rkl. 17. luku 10§) vaan myös astetta vakavampi kiihottaminen kansanryhmää vastaan, joka löytyy rikoslain 11. luvusta "Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan", pykälästä 8§:

"Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Tämä pykälä ei ole ainoastaan rangaistukseltaan kovempi kuin jumalanpilkka, josta voi saada korkeintaan 6 kk vankeustuomion - pykälä on myös laajempi kohdeensa suhteen. Siinä missä jumalanpilkkapykälä edellyttää rikoksen täyttymisestä että henkilö "loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä [...] kirkko [...] pitää pyhänä", ei kiihotus kansanryhmää vastaan edellytä edes loukkaamistarkoitusta - saati sitten että teolla olisi mitään konkreettisia haitallisia vaikutuksia kohderyhmälle.

Lain kirjaimen mukaan langettavaan tuomioon siis riittää, että vapaa-ajattelijain liitto levittää www-sivuillaan yleisön keskuuteen tiedonantoja, joissa solvataan uskonnollista ryhmää. Onko näin sitten tapahtunut Tammisalon kuvien julkaisun kohdalla? Ehkäpä on - jos termit "tiedonanto" ja "solvaaminen" määritellään sopivalla tavalla ja pilakuvien joukosta valitaan esimerkiksi kuva, jossa aasit ratsastavat Jeesuksella.

Liittohallituksen puheenjohtajana olen valmis vastaanottamaan tuomion mahdollisesta rikoksestani - kunhan lain tasapuolisen soveltamisen nimissä Suomessa tutkitaan ja tuomitaan kiihottamisesta myös jokainen muukin henkilö ja taho, joka yleisön keskuuteen levittää tiedonantoja, joissa solvataan jotakin uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää. Liittohallitus päätti testata onko kyseinen laki nyky-Suomessa käytännössä voimassa vai onko se vain kuollutta sanahelinää. Testausmenetelmänä pyydettiin poliisia tutkimaan, syyllistyykö Suomen ev. lut. kirkko kiihotukseen ateistien kansanryhmää vastaan julkaisemalla www-sivuillaan Raamatun, joka sisältää muun muassa psalmin 53, 2: "Mieletön se, joka ajattelee: 'Ei Jumalaa ole'. Turmeltuneita ovat ne, jotka näin ajattelevat, inhottavia ovat heidän tekonsa. Ei kukaan heistä tee hyvää."

Vaikka raamatun sisältö - josta psalmi 53 on vain jäävuoren huippu - täyttää huomattavasti Osmon kuvia selkeämmin kansanyhmän solvaamisen tunnusmerkit, emme toki odottaneet odottaneet emmekä toivoneetkaan tutkintapyyntömme elävän kovin kauaa - oleellista oli saada ennakkotapaus siitä, että kansanryhmien solvaaminen on tosiasiassa virallisesti hyväksyttyä laajemmin kuin mitä lain kirjaimellinen tulkinta antaa ymmärtää. Ja jo kahden päivän kuluttua minuun ottikin yhteyttä tutkinnanjohtaja Tom Packalen ja kertoi päätöksestään ettei raamatun julkaiseminen ole rikos ja tutkinta lopetetaan. Mielenkiintoista on kuitenkin käydä läpi Packalenin perusteet olla pitämättä tapausta rikoksena - perusteet, jotka epäilyttävästi muistuttavat kirkkoneuvos Matti Halttusen Helsingin Sanomain haastattelussa luettelemia perusteita. Yhdistettynä Packalenin ja Halttusen perusteisiin kuuluvat:

1) "Raamattu on historiallinen kirja, jonka asiasisältö on ollut jo satoja vuosia nykyisessä muodossaan."

Tämä ei kuitenkaan ole tosiasiassa lieventävä vaan raskauttava seikka - jos jokin paha ja tuomittava asia kuten kansanryhmää vastaan kiihottaminen on jatkunut pitkään, on tämä toki vielä pahempi asia kuin jos se olisi jatkunut vain vähän aikaa. Jos Saksa olisi voittanut toisen maailmansodan ja juutalaisvainot jatkuisivat yhä tänäkin päivänä, olisi kiihotus juutalaisvihamielinen teksti silti kiihotusta kansanryhmää vastaan. Minkään ilmiön kesto ei siis itsessään tee ilmiöstä hyvää tai pahaa - pitkä kesto voi vain moninkertaistaa ilmiön muista ominaisuuksista seuraava hyvyyden tai pahuuden.

Toisekseen, kun kuulusteluissa ollessani totesin Osmon kuvien olleen webissämme 10 vuotta muuttumattoman ilman rikossyytöksiä, konstaapeli huomautti, että arvosteluperusteet voivat muuttua ajan myötä. Eli teko, kuva tai teksti, joka on ollut 10 tai 100 tai 1000 vuotta sitten hyväksyttävä ei välttämättä ole sitä enää tänä päivänä. Tämäkin seikka tekee tyhjäksi vetoamisen raamatun muuttumattomuuteen.

2) "Raamattua tulee katsoa kokonaisuutena, eikä siitä voi erottaa yksittäisiä lukuja."

Tämän perusteen tekee tekee tyhjäksi se, että kirkko itse ja kristityt omaavat vuosituhantisen katkeamattoman perinteen erottaa raamatusta lukuja, kappaleita, lauseita ja jopa lauseiden osia ja käyttää niitä moraalisina ja käytännöllisinä ohjenuorina elämässään. Lähetyskäskyä, kultaista sääntöä, vuorisaarnaa, jne. siteerataan laajasti ja surutta tänäkin päivänä eikä kirkko koskaan varoita niiden olevan vailla merkitystä erillisinä kappaleina ilman että "tarkastellaan kokonaisuutta".

Kääntäen voidaan kysyä, miksi Tammisalon pilakuvat on otettu poliisin tarkasteluun erillisinä, irrallaan www-sivustomme muusta sisällöstä? Ja miksi Hannu Salaman "Juhannustanssit" -kirjaa ei käsitelty "kokonaisuutena" vaan sieltä nostettiin yksittäisiä lauseita - jopa langettavan tuomion perusteeksi? Jos ateisteja solvaavat tekstit tulevat sallituksi upottamalla ne osaksi laajempaa kokonaisuutta, niin tasapuolisuuden nimissä myös uskontojen solvaaminen tulee olla sallittuja "osana kokonaisuutta".

3) "Jokaisen uskonnollisen yhdyskunnan ja kaikkien ideologisten organisaatioiden tavoitteisiin kuuluu oman sanoman levittäminen, ei sen kummempaa."

Jos Suomessa perustettaisiin ideologinen organisaatio - tai jopa uskonnollinen yhdyskunta - jonka levittämän ideologiana olisi juutalaisten tappaminen maailmasta, olisiko tämä vain "oman sanoman levittämistä, ei kummempaa"? Selvästikään pelkkä tarve oman sanoman levittämisestä ei tee sanomaa kuin sanomaa hyväksyttäväksi vaan täytyy tarkastella myös itse ideologian sisältöä. Raamattu ei tule yhtään vähemmän ateisteja solvaavaksi ja heitä vastaan kiihottavaksi siitä että sen takana on uskonnollisen yhdyskunnan ideologia.

4) "Rikoksen täyttyminen vaatii tahallisuutta, eli nimenomaisessa tapauksessa tahallista kiihottamista kansanryhmää vastaan."

Tämä on poliisilta selvä tekninen virhe - laki kansanryhmää vastaan kiihottamisesta yksinkertaisesti ei vaadi tahallisuutta. Lain valmisteluhistoriaa tarkastellessa tämä tulee vieläkin selvemmäksi. Hallituksen lakiesitys eduskunnalle nimittäin sisälsi vielä ehdon "... aiheuttaakseen ryhmään kohdistuvaa väkivaltaisuutta, vihamielisyyttä tai syrjintää, ja teko on omiaan aiheuttamaan sanotunlaisen seurauksen", mutta eduskunta poisti tuon lisämääreen eli eksplisiittisesti laajensi lain koskemaan myös tahatonta ryhmien panettelua joka ei ole omiaan aiheuttamaan väkivaltaisuutta tai syrjintää.

5) "Eduskunnan vahvistamassa kirkkolain 1§ säädetään, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa Raamattun perustuvaa kristillistä uskoa."

Tämäkin lause on tarkoitettu perusteeksi osoittaa, että raamatun on oltava nuhteeton lainmukainen kirja, koska se on (tosin epäsuorasti) eduskunnan hyväksymä. Mutta ironisesti tämäkin peruste kääntyy itseään vastaan: Kuten jonkin ilmiön pitkä kesto, ei myöskään viranomaisten hyväksyntä ilmiölle tee siitä mitenkään hyväksyttävämpää - ainoastaan entistä merkittävämpää. Jos siis kyseessä on lainvastainen ilmiö, on eduskunnan "siunaus" sille entistäkin raskauttavampaa ja kaksinaismoraalista. Rikoksiin ovat historian aikana syyllistyneet niin yksittäiset ihmiset, ryhmät kuin hallituksetkin ja viimeksi mainittujen toteuttama syrjintä ja vainot ovat olleet historiallisesti kaikkein huomattavimpia.

Mitään muita perusteita "ei rikosta" johtopäätökselle ei esitutkinnan päätösraportti sisällä. Erityisesti kannattaa panna merkille, että niin Packalenin kuin Halttunenkin sivuuttavat täysin psalmin 53 sisällön, eivätkä ota sen tekstiin mitään suoraa kantaa. Ovatko siis ateistit Raamattuun uskonsa perustavan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mielestä mielettömiä, turmeltuneita ja inhottavia kaikissa teoissaan? Kun olin itse kuulusteltavana, kyseli konstaapeli hyvin sitkeästi eri yksittäistä pilakuvista "voisiko tämä olla mielestäsi kristittyjä loukkaava?" ja "eikä tämän voisi tulkita panettelevaksi?" Konstaapeli Packalenin haastattelemat kirkonmiehet lienevät päässeen vähemmällä tiukkaamisella.

Katsomusten tasa-arvo on vapaa-ajattelijoiden pitkäaikaisia tavoitteita. Tasa-arvo voidaan saavuttaa enemmällä tai vähemmällä sananvapauden rajoittamisella. Vähäisempi rajoittaminen on toki itsessään meille tärkeä tavoite, mutta sitäkin tärkeämpää on, että maailmankatsomuskeskustelun eri osapuolia rajoitetaan tai ollaan rajoittamatta yhtäläisesti - että laki on kaikille sama.

Tekemällä surkeilla perusteilla pikaisen päätösen ev. lut. kirkon tutkinnan lopettamisesta poliisi on tehnyt meille ja muille sananvapauden puolustajille palveluksen. Kun nimittäin surkeat perusteet karsitaan päätöksestä pois, jää jäljelle vain ääneen lausumaton sananvapauden peruste. Perusteluiden tyhjyys tuo myös esiin pitkään esittämämme tarpeen muuttaa lakia poistamalla jumalanpilkkapykälä kokonaan ja tiukentamalla kansanryhmää vastaan kiihottamisen ehtoja. Jos nimittäin "oikeaan" ratkaisun ja sen kanssa ristiriidassa olevan lakitekstin yhteensovittaminen vaatii poliisiltakin irrationaalista kikkailua, on aika muuttaa lakia.

Ateisteja saa puolestani solvata jatkossakin siinä missä kommunisteja, kapitalisteja ja vihreitäkin. Uskonnoilla älköön myösköön olko erityissuojelusta ideologioiden kentällä. Satiiri ja huumori eivät ole valtaosassa tapauksia hedelmällisin lähestymistapa uskontokritiikissä, mutta sillekin on paikkansa ja sen mikä on sallittua puhetta ja pilakuvaa politiikassa pitää olla sallittua myös kun puhutaan maailmankatsomuksista, niiden hyvistä ja huonoista puolista ja perusteista. Minä lähden hyvillä mielin ja itsevarmana seuraavaankin kuulustelusessioon Pasilan poliisitalolle, kun Tammisalon pilakuvien tutkinta syksyn tullen taas pyörähtää käyntiin.

Robert J. Brotherus

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Oct 06, 2014

  Anonymous


  cheap oakley sunglasses

  coach purse

  louis vuitton outlet stores

  christian louboutin

  toms outlet

  coach.com

  coach outlet store online

  lululemon

  coach factory outlet online

  coach bags

  michaelkors

  ray ban sunglasses

  tory burch outlet

  red bottoms

  ghd hair strighteners

  louis vuitton outlet stores

  louis vuitton outlet

  authentic louis vuitton handbags

  louis vuitton outlet online

  ralph lauren outlet

  michael kors

  givenchy

  ugg australia

  air jordan 4

  air jordan 5

  ugg boots outlet

  coach factory outlet

  louis vuitton

  louis vuitton outlet stores

  timberland.com

  cheap ray ban sunglasses

  michaelkors.com

  jordan shoes

  jordan 6

  ghd flat iron

  true religion

  cheap timberland boots

  ralph lauren uk

  true religion jeans

  ralph lauren outlet

  tiffany jewelry

  fitflops outlet

  ralph lauren kids

  louis vuitton outlet store

  coach outlet

  polo ralph lauren outlet

  oakley sunglasses wholesale

  louis vuitton outlet online

  michael kors sale

  jordan shoes

  north face outlet

  coach factory

  cheap jerseys from china

  jordan concords

  jordan release date

  polo ralph lauren

  louis vuitton outlet stores

  goose jackets

  coach wristlet

  cheap nfl jerseys

  coach diaper bag

  louis vuitton handbags

  polo outlet

  fendi handbags

  ugg boots

  fitflops

  abercrombie

  timberlands

  ray ban

  north face sale

  michael kors outlet

  oakley sunglasses wholesale

  ugg boots for women

  goose jackets

  michael kors sale

  michael kors

  true religion jeans outlet

  timberland boots

  fitflops clearance

  canada goose

  louis vuitton

  the north face outlet

  coach factory outlet

  polo outlet

  jordan retro

  mont blanc pens

  louis vuitton outlet

  christian louboutin outlet

  louis vuitton outlet stores

  burberry uk

  the north face

  coach factory

  jordans for cheap

  kate spade outlet

  coachfactory.com

  kate spade purses

  red bottom heels

  mont blanc

  a&f

  uggs sale

  burberry

  canada goose outlet online

  jordan 11

  ralph lauren sale

  cheap toms

  fitflop

  ralph lauren promo code

  ugg outlet online

  jordan retro 13

  air max 95

  michael kors outlet online

  louis vuitton handbags

  canada goose outlet

  polo hats

  cheap jerseys wholesale

  gucci handbags

  oakley sunglasses

  guess outlet

  tory burch outlet online

  hollister clothing store

  hollister outlet store

  canada goose

  red bottom

  north face jackets

  louis vuitton outlet

  timberland

  ghd

  oakley outlet

  ray ban sunglasses wholesale

  louboutin outlet

  gucci factory outlet

  michael kors handbags

  abercrombie

  canada goose jackets

  hermes birkin

  cheap ray ban sunglasses

  wholesale nfl jerseys

  ugg australia

  tiffany

  jordans for girls

  burberry outlet

  louis vuitton handbags

  moncler sale

  north face outlet

  coach outlet online

  ugg boots outlet

  gucci outlet

  coach bags

  oakley sunglasses

  jordan retro 11

  nike golf

  air jordan 3

  ray ban sunglasses

  cheap north face jackets

  red bottom christian

  tory burch handbags

  moncler

  tiffanys

  canada goose outlet online

  north face uk

  cheap jerseys

  abercrombie & fitch

  louis vuitton

  p90x

  michael kors outlet sale

  coach factory outlet

  tory burch shoes

  nike jordans

  katespade

  juicy couture outlet

  goose outlet

  hollister outlet

  burberry.com

  louis vuitton outlet

  cheap ray ban sunglasses

  burberry outlet online

  red bottoms

  wholesale jerseys

  celine handbags

  jordans for sale

  coach outlet store online

  nike air force 1

  ugg outlet

  nike air max 1

  ugg boots

  coach outlet

  nfl jerseys

  louis vuitton

  kors outlet

  p90x workouts

  cheap nfl jerseys

  jordan 23

  canada goose jackets

  burberry outlet

  goose outlet

  ugg bailey button

  coach factory online

  coach wallets

  north face

  coach outlet store online

  ugg outlet

  the north face sale

  ugg uk

  verscace

  toms shoes

  burberry outlet online

  red bottom shoes

  burberry.com

  north face jacket

  ray ban sunglasses cheap

  jordan release date

  michael kors handbags

  louboutins

  coach outlet

  louis vuitton

  michael kors outlet online

  alexander wang

  hollister

  uggs outlet

  kate spade

  true religion outlet

  louboutin

  cheap jordans

  ray ban sunglasses

  michael kors outlet online

  air jordan 11

  burberry uk

  moncler jackets

  jordan 13

  ugg boots sale

  north face jackets

  christian louboutin sale

  fake oakley sunglasses

  canada goose outlet stores

  moncler jacket

  michael kors outlet online sale

  nike air max 2013

  burberry handbags

  cheap uggs

  hollister clothing

  north face rain jacket

  cheap uggs

  kors handbags outlet

  jerseys

  jordan shoes for sale

  cheap jerseys

  michael kors outlet

  marc jacobs outlet

  moncler outlet

  coach factory store

  baby uggs

  red pumps

  red bottoms

  tiffany & co

  ugg outlet

  uggs for cheap

  abercrombie outlet

  air max 90

  tory burch

  jordan sneakers

  the north face

  canada goose outlet

  michael kors outlet online sale

  abercrombie fitch

  kors outlet

  uggs uk

  cheap oakley sunglasses

  timberland uk

  canada goose outlet stores

  michael kors outlet online sale

  louis vuitton handbags

  the north face

  coach wallets

  cheap sunglasses wholesale

  jordan shoes

  ugg boots

  jordan release dates 2016

  abercrombie fitch

  ugg boots

  red bottom shoes

  red bottom