View Source

(Pääkirjoitus VA 2007-03)

Ihmisaivot kykenevät hyvin todellisen tuntuisiin harha-aistimuksiin ja harhaluuloihin. Selvimmin tämä käy esille erilaisissa mielisairauksissa ja hallusinogeenien kuten LSD:n tai meskaliinin käytössä. Biologi ja humanisti *Lewis Wolpert* kertoo kirjassaan "Six impossible things before breakfast" skitsofreenikoiden ja aivovauriopotilaiden harhoista. Eräs potilas oli varma että hän on venäläinen shakkimestari - siitä huolimatta ettei osannut lainkaan shakkia tai venäjää. Hänen selityksensä oli, että hänet oli hypnotisoitu unohtamaan venäjän kielen taitonsa.

Monet harha-aistimukset ovat luonteeltaan uskonnollisia. LSD:n terapeuttisia vaikutuksia tutkinut *Timothy Leary* kertoo LDS kokeilustaan: "Se oli eittämättä elämäni syvin uskonnollinen kokemus." Monet skitsofreenikoiden harhoista ovat luonteeltaa uskonnollisia, eikä olekaan harvinaista, että samalta mielisairaalaosastolta löytyy useampi kuin yksi "Jeesus".

On kuitenkin oleellista ymmärtää, että psykoosi niin LDS:n kuin skitsofreniankin seurauksena ei muuta aivojen rakannetta vaan ainoastaan niiden dynaamista toimintaa. LSD on vain pieni molekyyli, itsessään kyvytön luomaan mitään harhakuvitelmia. Se voi aiheuttaa tällaisia kokemuksia vain kun harhat mahdollistavat hermoverkot ovat jo valmiiksi olemassa aivoissa. Tämä tarkoittaa, että sopivissa olosuhteissa voi samantapaisia harhoja syntyä aivan normaaleiden ihmisten aivoissa - hermoverkot kaikkien ihmisten aivoissa omaavat valmiuden niin harha-aistimuksiin kuin harhaluuloihinkin.

Monille uskonnolliselle henkilölle kokemukset jumalan tai enkelien läsnäolosta tai puheesta ovat merkittävä peruste uskolle. Uskonnoissa aistiharhojen syntyä vielä edesauttavat moniin uskontoihin kuuluvat nälkä (paasto), sensorinen deprivaatio (hiljentyminen), musiikki (virret) ja kiihtyneet tunnetilat (hurmos).

Aivotutkijat pystyvät nykytekniikalla saamaan jo karkean kuvan siitä, miten uskonnolliset harhat syntyvät aivoissa. Tutkija *Bob Holmesin* artikkeli "Jumalaa etsimässä" 21.4.2001 New Scientist -lehdessä kertoo Tiibetiläisten munkkien aivojen tutkimisesta magneettikuvauksella. Samalla hetkellä kun meditoivat munkit kokivat yhtyvänsä maailmankaikkeuden kanssa, heidän aivoissaan kytkeytyi pois päältä päälaenlohko - osa, joka on vastuussa ihmisen identiteetin tunteesta. Toiset tutkijat eivät rajoitu tarkkailemaan. Esimerkiksi David S. Walonick ja Michael Persinger ovat tutkineet aivojen ohimolohkon stimulaatiota vaihtuvilla magneettikentillä ja saaneet aikaan koehenkilöillä niin hallusinaatioita kuin uskonnollisia kokemuksiakin.

Näyttääkin siltä, että ihmisen aivobiologian kannalta uskonnollisuus on normaali olotila, jokaiseen aivoon koodattu mahdollisuus. Aivojen tuottamat mystiset kokemukset ja harhat ovat syy siihen, että uskonnollisuus on vielä tänäkin päivänä yleistä huolimatta luonnontieteiden voittokulusta ja uskontojen oppien ristiriitaisuudesta.

Uskonnollisten kokemusten alueelle laajeneva aivotutkimus kuitenkin ehkä osaltaan auttaa luonnontieteellisen maailmankuvan juurtumista. Mystisen harha-aistimuksen kokeva ihminen ajattelee helposti, että hän on joko hullu tai sitten jumala todella puhui hänelle. Kukaan ei toki halua olla hullu, joten monet valitsevat jälkimmäisen selityksen elleivät tiedä oikeasta selitymallista - että harha-aistimukset kuuluvat normaaliin ihmisluontoon.